Minust

Konkurentsi ja tururegulatsiooni valdkonna vandeadvokaadina on mul põhjalikud teadmised infotehnoloogia ja andmekaitse ning transpordi ja mereõiguse alal. Nõustan kliente mitmesugustes õigusküsimustes alates regulatiivsetest nõuetest ja lõpetades lepingute sõlmimisega. Tehnoloogiavaldkonna advokaadina on minu igapäevane töö interdistsiplinaarne ja tihedalt seotud paljude teiste nõustamisvaldkondadega. Mind teevad õnnelikuks rahulolevad kliendid. Juhin transpordi ja logistika sektorgruppi Eestis.

Mulle on oluline

Andmekaitseküsimused. Nõustan kliente igapäevaselt isikuandmete kaitse küsimustes, viin läbi andmetöötlusauditeid ja aitan koostada dokumente, mis on vajalikud juriidiliste nõuete täitmiseks. Olen koostanud ka õigusliku analüüsi Eesti riigipilve projekti rakendamise kohta, mis keskendus riigi poolt töödeldavate andmete säilitamisele.

Veebikaubanduse võidukäik. Kuna suur osa kaubandusest ja teenustest on kolinud veebi ja üha rohkem lepinguid sõlmitakse elektrooniliselt, nõustan kliente küsimustes, mis käsitlevad lepingute sõlmimist veebis ja sellealase regulatsiooni küsimuses.

Meedia ja meelelahutus. Nõustan kliente, kelle tegevusalaks on meedia ja meelelahutus, sealhulgas hasartmängud, turism ja televisioon. Mõned nendest sektoritest on rangelt reguleeritud ja nendes on kehtestatud klientidele mitmesuguseid juriidilisi nõudeid.

Transpordisektor ja tehnoloogia. Transpordisektori teel seisab üha rohkem õiguslikke probleeme, mille lahendamine nõuab nii transpordi- kui ka IT-õiguse head tundmist. Nõustan pidevalt autotööstuse, lennundus- ja raudteesektori kliente traditsioonilistes ja uute tehnoloogiatega seotud õiguslikes küsimustes ning transpordiettevõtteid teenindavaid IT-ettevõtteid.

Mereõigus. Nõustan selles üsna konservatiivses õigusvaldkonnas kliente, kes kas omavad, prahivad või ostavad laevu või on muul moel seotud merendussektoriga. Samuti abistan ja esindan kliente suhtlemisel ametiasutustega ja registreerimisprotsessis, et nende laevad saaksid sõita Eesti lipu all.

Akadeemiline taust

  • Genfi Ülikool, Šveits (kursus internetiõiguses)
  • City Law School, City University London (kursus mereõiguses)
  • Helsingi Ülikool (magistrikraad rahvusvahelises ja võrdlevas õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad riigiteadustes)

 

Olen liige

  • Eesti Advokatuur