Meie riigihangete ja avaliku sektori projektide valdkonna juht Kadri Härginen kaitses edukalt oma doktoritööd „Hankija hoolsuskohustus EL riigihankeõiguses“ („Due diligence obligations of a contracting authority under the EU public procurement law“).

Vead riigihangete korraldamises, sealhulgas kohtupraktika näited töösuhete lõpetamisest ja kriminaalkorras karistamisest riigihangete reeglite rikkumise tagajärjel on doktoritöö keskseks küsimuseks – milline on hoolas hankija? EL riigihankereeglid on kehtinud juba aastast 1971, mistõttu võiks eeldada, et tegemist pole enam novaatorliku, vaid ammu lahendatud küsimusega. Nii see aga ei ole.

Et selgitada välja hankija hoolsuskohustuse terviklik käsitlus EL riigihankeõiguses, töötas Kadri doktoritöö raames läbi Euroopa Kohtu otsused, mis otseselt või kaudselt käsitlesid nõudeid hankija hoolsusele. Nende pinnalt lõi Kadri järelduse, et hankija hoolsuskohustus EL riigihankeõiguses on valdkondlik organisatsioonipõhine hoolsuskohustus, mille eesmärk on tagada EL riigihankepõhimõtete rakendamise kaudu EL siseturu toimimine. Seega laieneb hoolsuskohustus EL õiguses hankijatele kui organisatsioonidele, mitte üksikisikutele ning tegemist ei ole üleüldise inimliku hoolsuskohustusega, vaid EL riigihankeõiguse kontekstis aktiveeruva kohustusega.

Juhendajad: kaasprofessor Carri Ginter, Tartu Ülikool; kaasprofessor Mari Ann Simovart, Tartu Ülikool.

Kadri Härgineni doktoritööga saad lähemalt tutvuda siit