Eestis kuulutati 12. märtsil välja eriolukord seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja massilise nakatumise ohuga. Eriolukord kehtib 12. märtsist kuni 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Soraineni COVID-19 töörühm on teie käsutuses, kui teil peaks õigusnõu tarvis minema. Hoiame olukorral silma peal ja uuendame infot kohe, kui valitsus teatab uutest otsustest.

Võtmeinfo ettevõtetele

Kaupade liikumine. Kaupade liikumisele piirangud seatud ei ole, sh on piirangute alt vabad kaupade ost, müük, riigisisene transport ning sisse- ja väljavedu. Ainsaks erandiks on alkoholi müük: kogu riigis on keelatud alkoholi öine müük alates kella 10 õhtul kuni kella 10 hommikul, piirang on laienenud poodidelt kõikidele söögikohtadele. Rahvusvahelised veod (sh toit ja meditsiinitarbed) võivad riiki siseneda, sama kehtib ka elutähtsaid teenuseid osutavate isikute kohta, nagu kütusetarnijad.

Kehtestatud piirangud:

 • Kõik avalikud kogunemised, üritused, etendused, kontserdid, konverentsid, spordivõistlused jm kogunemised on keelatud. Suletud on kõik muuseumid, kinod, ööklubid, spordisaalid, jõusaalid, saunad, spaad, spordiklubid, basseinid, veekeskused, ujulad, päevakeskused, kasiinod ning mänguautomaatide saalid, vesipiibukohvikud, meelelahutus- ja lõbustusasutused, sh nt keegel, bowling, piljard, täiskasvanute klubid, ja laste mängutoad (v.a sotsiaalhoolekande-, tervishoiu- ja taastusraviasutused jne).
 • Avalikes kohtades liikumisel tuleb kõigil järgida 2+2 reeglit (viibida või ringi liikuda võib maksimaalselt kahekesi, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad).
 • Kaubanduskeskused on suletud, v.a. kaubanduskeskustes olevad toidukauplused; apteegid; kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel; pangakontorid; telekommunikatsiooniettevõtete müügikohad; pakiautomaadid; toitlustusasutused, kus ei toimu toidu koha peal tarbimist, vaid toimub üksnes toidu kaasamüük, ning postkontorid.
 • Müügi- ja teenindussaalides tuleb jälgida inimeste arvu selliselt, et oleks tagatud 2+2 reegel (viibida või ringi liikuda võib üksi või kahekesi, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad). Samuti peavad kaubandusettevõtted tagama 2+2 reeglit ka ukse taga ootavatele klientidele.
 • Toitlustusasutused, sh restoranid, kohvikud, baarid on külastajatele suletud alates kella 22.00-st (v.a kaasamüügiks).
 • Hoolekandeasutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes kehtib külastuskeeld. Hoolekandeasutustes kehtib ka lahkumiskeeld.
 • Schengeni ruumi sise- ja välispiiride ületamine on piiratud, taaskehtestatud on piirikontroll ning samuti sanitaarkontroll.
 • Tavapärane õppetöö koolides on asendatud kaug- ja koduõppega. Teadus- ja arendustegevus ülikoolides ja teadusasutustes jätkub.
 • Huviringide, noortekeskuste ja laagrite tegevus on peatatud ning huvikoolid suletud.
 • Liinil Tallinn-Stockholm-Tallinn on peatatud kruiisireisid.
 • Reisimine Hiiumaa, Saaremaa, Muhumaa, Vormsi, Kihnu, Ruhnu ja Manija saarte vahel on lubatud vaid seal alaliselt elavatele isikutele. Piirang ei kehti kaubavedudele ja elutähtsate teenuste osutajatele.
 • Saaremaal ja Muhumaa on kehtestatud täiendavad piirangud:
  • Kõik kauplused, turud ja raamatukogud on suletud. Avatud võivad olla üksnes toidupoed, apteegid, sideettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakiautomaadid, postkontorid, kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiinitarbeid, samuti optikapoed, aianduspoed ja telekommunikatsiooniettevõtete kauplused.
  • Keelatud on ilukirurgiateenused, ilu- ja isikuteenused (näiteks juuksuri-, maniküüri, pediküüri-, kosmeetiku-, tätoveerimis- ja solaariumiteenus) ning massaaži- ja muud taastusraviteenused heaoluteenusena;
  • Ehituspoed ja aianduspoed võivad avatud olla üksnes luugi- ja laomüügiks.
  • Kohapeal söömiseks on suletud kõik toitlustusasutused, lubatud on toidu kaasaost ja kullerteenus toidu koju viimiseks.
  • Inimesed peavad püsima kodus, väljas tohib käia toidupoes, apteegis, arsti juures, töölkäimiseks, laste viimiseks ja toomiseks lasteaiast, hoolitsemiseks vanurite, puudega inimeste ning abivajajate eest, õues jalutamiseks või sportimiseks, lemmikloomaga õues või loomaarsti juures käimiseks. Lubatud on oma aias või kinnistul liikumine, kodused metsa- ja põllumajandustööd, kalapüük, aiatööd. Lubatud on käia ka postkontoris või pakiautomaadi juures.

 

Kaugtöö ja tööl viibimine. Eriolukorra väljakuulutamine ei tähenda, et olukorrast mõjutatud ettevõtete töötajad ei tohi automaatselt tööle tulla. Ettevõtted peavad need küsimused ise lahendama ning oma töötajaid vastavalt teavitama. Kuigi erasektori ettevõtted ei ole kohustatud kaugtööd organiseerima, on see soovitatav. Majandusraskuste korral võib töötasu vähendamine olla võimalus tööandjatele, kes ei saa pakkuda töötajatele täiskohaga tööd kokkulepitud mahus. Lisateavet leiad siit (eesti keeles). Kõik välismaalt saabunud töötajad peaksid 14 päevaks koju jääma. Lisateavet selle kohta, kuidas saad oma töötajaid kaitsta, leiad siit (inglise keeles). Lisateavet selle kohta, kuidas käituda, kui töötajal on koroonaviiruse kahtlus, leiad siit (eesti keeles).

Vääramatu jõud. Eriolukorra väljakuulutamine ei tähenda seda, et vääramatu jõu asjaolud kohalduvad automaatselt. Eriolukord peab mõjutama konkreetse kohustuse või lepingu täitmist. Seega, kui kohustuse täitmata jätmise põhjustab koroonaviiruse puhang, on võimalik, et seda saab käsitleda vääramatu jõuna. Sellisel juhul on lepingu täitmata jätmine põhjendatud ja võlgniku kohustus kustutatakse (v.a rahaline kohustus). Loe lisa siit.

Notarid, kohtud ja pangad. Notarid, kohtud ja pangad jätkavad tööd. Notaritel ja kohtutel on soovitatud töö ümber korraldada, kasutades rohkem elektroonilisi vahendeid. Pangad kutsuvad samuti kliente üles kasutama pangateenuseid digikanalite kaudu.

Avalikud teenused ja riigiasutused. Enamik riigiasutusi on klienditeenindused sulgenud. Riigiasutused jätkavad avalike teenuste osutamist läbi elektrooniliste kanalite.

Valitsuse toetusmeetmed. Vabariigi Valitsus on välja töötanud lühiajalise majanduslike meetmete abipaketi, millest on Soraineni advokaadid teinud kokkuvõtte siin. See hõlmab järgmiseid meetmeid:

 • 1) tööturutoetus vähenenud töötasu toetamiseks;
 • 2) Kredexi toetusmeetmed (laenukäendus, käibelaen, investeerimislaen). Rohkem infot leiab Kredexi kodulehelt;
 • 3) Maaelu Edendamise Sihtasutuse toetusmeetmed (käendus, käibelaen, maakapital);
 • 4) haigushüvitis esimese kolme haiguspäeva eest;
 • 5) ärajäänud kultuuri- ja spordiürituste otseste kulude hüvitamine (kuni 3 miljoni euro ulatuses);
 • 6) maksuintresside peatamine (tagasiulatuvalt 1. märtsist 1. maini);
 • 7) maksuvõlgade intressimäära vähendamine tähtajatult seniselt 0,06 protsendilt 0,03 protsendile;
 • 8) avansilise sotsiaalmaksu abimeede FIE-dele;
 • 9) kogumispensioni II samba sissemaksete peatamine ajutiselt.

Vabariigi Valitsusel on plaanis on ette valmistada ka pikaajaline pakett. Rohkem infot Vabariigi Valitsuse eriolukorra veebilehelt.

Sularahamaksed keelustatud ei ole, kuid on soovitav kasutada viipemakseid või tasuda nutitelefoniga

Eesti kodanike Eestisse saabumine ja Eestist lahkumine

Kõiki Eesti kodanikke kutsutakse üles naasma Eestisse esimesel võimalusel. Piiriületuspunktides on kehtestatud tervisekontroll, et tuvastada koroonaviiruse sümptomeid. Riigist lahkumisele piiranguid seatud ei ole, kuid kõikidel kodanikel soovitatakse välisreisid edasi lükata.

Lisainfot leiab välisministeeriumi kodulehelt.

Välisriikide kodanike Eestisse saabumine ja Eestist lahkumine

Välisriikide kodanikel, kellel ei ole Eesti alalist või ajutist elamisluba, sh nn halli passi või Eestis pereliikmeid, ei ole lubatud riiki siseneda. Välisriikide kodanikel on lubatud kasutada Eestit transiidipunktina teel koduriiki, kui neil ei ole COVID-19 sümptomeid. Piirikontroll kontrollib reisidokumente ja tervisenäitajaid. Riigist lahkumisele piiranguid seatud ei ole.

Lisainfot leiab välisministeeriumi kodulehelt.

Välismaalt saabunud isikute isoleerimine 14 päevaks. Kõik välismaalt naasnud peavad 14 päevaks isolatsiooni jääma.