Meie partner Kätlin Krisak, nõunik Pirkko-Liis Harkmaa ja jurist Maria Plahhotnikova kirjutasid Äripäevas, kuidas Ukraina sõjapõgenike värbamine muudab vastutuskindlustuse töötervishoius vastutuskindlustuse aktuaalseks.

Kehtiv töötervishoiu ja tööohutuse seadus sätestab, et tööandja tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras. Töötaja on seevastu kohustatud osalema ohutu töökeskkonna loomisel, järgides töötervishoiu nõudeid.

Nõnda kandub töösuhete osapoolte erinev vastutusulatus ka töötervishoiu ja tööohutuse korraldamise valdkonda. Seadusest tulenevalt on töötervishoiu kavandamine, juhtimine, teabevahetus, väljaõpe ja kontroll just tööandja üks olulisemaid ülesandeid.

Millele oleks tööandjal vaja tähelepanu pöörata seoses sõjapõgenike tööohutusega?

• süstemaatiline ja eesmärgipärane töötervishoiu ja tööohutuse kavandamine ning juhtimine

• tihe suhtlemine töötajatega ning nende põhjalik väljaõpe ja juhendamine tagamaks, et töötajad mõistavad kõiki töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ja järgivad neid

• tööandja vastutuskindlustuslepingu sõlmimise kaalumine koos kindlustustingimuste, sh kindlustusjuhtumi määratluse põhjaliku analüüsi ja lahtimõtestamisega.

Loe pikemalt Äripäeva veebist.