Mēs sniedzām juridisko palīdzību un pārstāvējām klientu civilprocesā visās trijās instancēs lietā, kas bija ierosināta saistībā ar aviācijas negadījumu Latvijā, kura rezultātā gāja bojā apmācāmais pilots.

Tiesvedības gaita

Lieta bija saistīta ar sarežģītiem apdrošināšanas un aviācijas tiesību aktu jautājumiem, kas ir neskaidri attiecībā uz gaisa pārvadātāju apdrošināšanas segumu un atbildību, kā arī civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas piemērojamību saskaņā ar likumu Par aviāciju studentu pilotu nāves gadījumā. Papildus aviācijas un apdrošināšanas jautājumiem lieta ietvēra arī tādus sarežģītus juridiskus jautājumus kā atbildība bez vainas, tiesības saņemt cietušā nākotnes algu un kompensāciju par morālo kaitējumu.

Pirmās instances tiesa apdrošināšanas atlīdzību piesprieda apmācāmā pilota mātei. Tomēr tā noraidīja prasību par likumisko procentu, kā arī zaudējumu un morālā kaitējuma atlīdzību. Sorainen veiksmīgi pārsūdzēja spriedumu apelācijas tiesā, jo prasība tika pilnībā noraidīta, un klientam tika piešķirta pilna kompensācija par juridiskajiem izdevumiem.

2019. gada decembrī LR Augstākā tiesa pieņēma mūsu klientam labvēlīgu spriedumu, norādot, ka prasītājam, kas nav apdrošināšanas līguma puse, nebija subjektīvo tiesību celt prasību pret apdrošinātāju. Lieta par atlikušo summu tika nodota atpakaļ apelācijas tiesai. Apelācijas tiesa 2020. gada novembrī noraidīja oponenta prasību. LR Augstākā tiesa 2021. gada aprīlī atstāja negrozītu apelācijas instances tiesas spriedumu, norādot, ka tā pilnībā piekrīt tiesas argumentācijai un ka nav pamata lietas atkārtotai izskatīšanai.

Mūsu iesaiste

Mūsu komandu vadīja partneris Valts Nerets. Juridisko palīdzību, kā arī klienta pārstāvību nodrošināja zvērināts advokāts Raivo Raudzeps, zvērināta advokāte Santa Rubīna, zvērināta advokāta palīgs Elvis Grinbergs.