Mēs konsultējām biedrību VEFRESH, kurā apvienojušies vairāki vadošie tehnoloģiju uzņēmumi, par iespējām izveidot pilsētvides viedo risinājumu testēšanas teritoriju VEF apkaimē.

Biedrība VEFRESH

Biedrībā ir apvienojušies Latvijas uzņēmumi, kas  kopīgi veicinās inovāciju attīstību vēsturiskajā VEF apkaimē un apkārtējās teritorijās. VEF apkaime nākotnē tiks veidota kā viedpilsētas ideju izmēģinājumu telpa, kur pilsētvidē prototipēs un demonstrēs jaunākos tehnoloģiju risinājumus.

Nozīmīgs projekts gan sabiedrībai, gan Latvijas ekonomikai

Jau šobrīd VEF apkaimē strādājošie tehnoloģiju uzņēmumi ik gadu saražo 43% no visa Latvijas IT eksporta apjoma, nodokļos iemaksājot aptuveni 85 miljonus EUR. Projekta ietvaros VEF apkaime tiks veidota par mūsdienīgu un inovatīvu pilsētas teritoriju, veidojot labvēlīgu vidi kultūras un izglītības attīstībai. Tāpat projekts palīdzēs veicināt eksportspējīgu inovāciju rašanos un sekmēs privātā un publiskā sektora sadarbību modernu risinājumu izstrādē.

Mūsu konsultācijas un komanda

Sorainen Latvija komanda konsultēja klientu par dažādiem juridiskajiem aspektiem, kas jāņem vērā, veicot tādu viedo risinājumu, kā dronu, piegādes robotu, viedo ceļazīmju un ceļa apzīmējumu izmēģinājumus pilsētvidē. Mēs veicām izpēti par ārvalstu pieredzi šajā jautājumā, Latvijas normatīvo aktu prasībām un turpmākās rīcības scenārijiem teritorijas izveidē.

Komandā darbojās partnere, zvērināta advokāte Ieva Andersone, zvērināts advokāts Andris Tauriņš, zvērināta advokāta palīgs Linda Reneslāce, juriste Jūlija Terjuhana un jurista palīgs Gunvaldis Leitens.