Konsultējām Fortum, Eiropas enerģētikas sabiedrību, kas darbojas vairāk kā 40 valstīs, tās apkures biznesa pārdošanā Baltijā Partners Group, pasaules vadošajam privātā kapitāla tirgus uzņēmumam, kas rīkojas savu klientu vārdā.

Lielākais M&A darījums Baltijā 2021. gadā

Ja tiks saņemtas atļaujas darījuma noslēgumam, šis darījums tiks pabeigts 2021. gada otrajā ceturksnī. Ar kopējo atlīdzību 800 miljonu EUR apmērā brīvu no parādiem un saistībām. Šis, visticamāk, būs lielākais M&A darījums Baltijā 2021. gadā.

Ar šo darījumu Fortum turpina īstenot savu stratēģiju, kuras ietvaros Fortum nepārtraukti pārskata savus uzņēmumus, lai optimizētu savu portfeli ar mērķi radīt pievienotu vērtību.

Fortum stratēģijas turpinājums

Fortum nodrošina apkuri piecās pilsētās Baltijā – Tartu un Pērnavā Igaunijā, Daugavpilī un Jelgavā Latvijā un Klaipēdā Lietuvā. Turklāt šajās pilsētās Fortum pieder četras koģenerācijas stacijas un 40% līdzdalība Lietuvas uzņēmumā, kas pārvalda Kauņas koģenerācijas staciju (nodota ekspluatācijā 2020. gadā).

“Pārdošana ir viens no mūsu portfeļa optimizācijas pasākumiem un veido 2020. gadā veiksmīgi īstenoto atsavināšanas procesu Somijā. Šie aktīvi ir radījuši lielu ieinteresētību pircēju starpā, tā kā ir panākta uzņēmuma transformācija, pārejot uz zemāku oglekļa intensitāti,” norādīja Per Langer, Fortum pilsētu risinājumu izpildu viceprezidents.

“Šis ieguldījums atspoguļo Partners Group ilgtermiņa apņemšanos veikt transformējošus ieguldījumus aktīvos ar būtisku ietekmi uz sabiedrību, kurās tie tiek izmantoti. Šie aktīvi nodrošina apkuri tūkstošiem mājsaimniecību un uzņēmumu Baltijas reģionā, un šis reģions ir slavens ar savām skarbajām ziemām,” minēja David Daum, Partners Group Eiropas privāto infrastruktūru rīkotājdirektors.

Mūsu klienta komanda un pakalpojumi

Sniedzām konsultācijas Fortum visos darījuma posmos visās Baltijas valstīs. Mūsu pakalpojumi ietvēra sagatavošanos pārdošanai izsoles procesā, Baltijas uzņēmumu izpētes veikšanu pārdevēja pusē, mazākuma akcionāra izpirkšanu Igaunijā, grupas restrukturizāciju Baltijas līmenī, dalību ekspertu sanāksmēs ar solītājiem, projekta vadību Baltijas līmenī un darījuma dokumentācijas sagatavošanu, ieskaitot jautājumus par konkurences tiesībām.

Mūsu projekta komandu vadīja piesaistītā konsultante Isabella Barbara Tisenhusen un partneris Toomas Prangli. Komandas kodolu veidoja:

Papildu informācija.