Sorainen palīdzēja Bridgestone, globālam riepu un citu gumijas produktu ražotājam, ieviest Vispārējo datu aizsardzības regulu (GDPR) tā grupas uzņēmumam Latvijā un tā filiālē Lietuvā, vērā ņemot arī klienta aktivitātes Igaunijā.

Sorainen veica pilnu GDPR auditu, izvērtēja, kā klients apstrādā personas datus, un sagatavoja rūpīgi izstrādātu rekomendāciju sarakstu GDPR atbilstības īstenošanai.

Klientam konsultācijas sniedza partnere, zvērināta advokāte Ieva Andersone un zvērināta advokāta palīgs Agita Sprūde.