Mēs pārstāvam starptautiska tehnoloģiju sektora spēlētāju Latvijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Latvijā uzsāktajā izmeklēšanā. Bijušais klienta darbinieks tika notiesāts svešā valstī par kukuļošanu lielā apmērā par vairāk nekā 2 miljonu EUR samaksāšanu kukuļos.

Lietas nozīmīgums

Pēc tam Latvijā pret klientu tika ierosināta lieta par to, ka kukuļošana izdarīta Latvijas uzņēmuma interesēs, kā arī nepietiekamas uzraudzības vai kontroles rezultātā, savukārt klients uzskata sevi par bijušā darbinieka izdarīto likumpārkāpumu upuri. Mēs pārstāvam un aizstāvam klientu pret apsūdzībām ārvalstu kukuļošanā.

Lieta pret klientu tika ierosināta pēc tam, kad Latvijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs saņēma savstarpējās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapu no valsts, kurā notika kukuļošana un gaidāmais OECD 3. fāzes novērtējums lika Latvijas iestādēm parādīt, kā tika īstenoti iepriekšējie 2. fāzes ieteikumi. Līdz ar to šī ir viena no divām lietām, ko Latvijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir ierosinājis, lai demonstrētu, ka Latvija sniedz ieguldījumu starptautiskās korupcijas apkarošanā. Latvijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir vairākkārtēji paziņojis, ka sagaida, ka šī būs pirmā šāda veida nozīmīgā lieta Latvijai.

Mūsu iesaiste

Lieta tiek izskatīta pirmās instances tiesā. Pie lietas strādā partneris Valts Nerets, zvērinātas advokātes Dr Violeta Zeppa-Priedīte, Agita Sprūde un Alisa Leškoviča.