Mūsu strīdu risināšanas komanda veiksmīgi pārstāvēja Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (Coface), kredītu garantijas institūtu, civiltiesiskā strīdā par parāda un nokavējuma procentu piedziņu 2,3 miljonu EUR apmērā. Klients uzvarēja visu instanču tiesās, un ar Augstākās tiesas lēmumu stājās spēkā klientam labvēlīgs spriedums.

Pienākums maksāt par precēm

Lieta bija saistīta ar starptautisku preču piegādi: klients piedāvāja īstermiņa kredītrisku apdrošināšanu eksportētājiem un bija ieguvis prasījuma tiesības no pārdevējiem cesijas kārtībā. Atbildētājs apgalvoja, ka tas nav faktiskais preču pircējs, bet darbojas tikai kā pilnvarotais pārstāvis, pamatojoties uz sadarbības līgumu, un ka prasība bija jāceļ pret faktisko preču saņēmēju. Turklāt atbildētājs apstrīdēja prasījumu cesiju, apgalvojot, ka šāda cesija parādniekam nav saistoša.

Tiesas spriedums

Tiesa konstatēja, ka starp pārdevējiem un atbildētāju bija pastāvējušas komerciālas paražas preču pirkšanā un pārdošanā saskaņā ar ANO 1980. gada Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (CISG). Turklāt tiesa secināja, ka sadarbības līgums starp atbildētāju un tā sadarbības partneriem pats par sevi nebija saistošs pārdevējiem un nebija saistīts ar prasību vai prasības priekšmetu. Tiesa uzsvēra, ka CISG neparedz līgumattiecības per se starp preču nosūtītāju un gala saņēmēju, bet gan tikai starp pusēm, kuras ir apmainījušās ar piedāvājumu un akceptu, kas šajā lietā tika pierādīts. Pamatojoties uz šiem argumentiem, visu instanču tiesas apmierināja klienta prasību par parāda un nokavējuma procentu piedziņu.

Mūsu komanda

Pie lietas strādāja partneris, zvērināts advokāts Valts Nerets, zvērināta advokāte Agita Sprūde un jurista palīdze Paula Šūtava.