Par mani

Esmu jurista palīdze Sorainen Strīdu risināšanas prakses grupā un palīdzu konsultēt Latvijas un starptautiskos klientus vietējos un pārrobežu strīdos. Mani galvenie pienākumi ir saistīti ar krimināltiesību jautājumiem, starptautiskajiem un vietējiem šķīrējtiesas procesiem, tirdzniecības tiesībām un privāto klientu konsultācijām.

Profesionālās aktualitātes

Tiesvedības un šķīrējtiesas process. Es sniedzu atbalstu vietējā un starptautiskā mēroga dažādās tiesvedībās un šķīrējtiesas lietās. Iegūtā pieredze un zināšanas juridiskajā izpētē, analīzē un procesuālajās niansēs ļauj man efektīvi sniegt atbalstu kolēģiem, sagatavojot procesuālo dokumentu projektus un veicot juridisko izpēti. Ikdienā strādāju ar lietām gan tiesvedības un šķīrējtiesas procesā, gan arī ar šķīrējtiesas nolēmumu atzīšanu un izpildīšanu.

Tirdzniecības tiesības. Paralēli ikdienas darbam ar tādiem tirdzniecības tiesību jautājumiem kā preču un pakalpojumu starptautisku un vietēju tirdzniecību dažādās nozarēs, kā arī starptautiskiem un vietējiem pārvadājumiem, esmu arī lektora palīdze starptautiskā biznesa tiesībās.

Krimināltiesības. Ikdienā veicu juridisko izpēti un gatavoju dokumentu projektus tādos krimināltiesību jautājumos kā krāpšana, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, izvairīšanās no nodokļu nomaksa un korupcija.

Sevis attīstīšana. Es veltu daudz resursu, lai attīstītos profesionālā un personīgā līmenī, regulāri apmeklējot dažādas apmācības un kursus. Papildus darbam Strīdu risināšanas komandā kā ThinkTank dalībniecei man ir iespēja sastrādāties ar citu prakšu grupu kolēģiem, tādā veidā iegūstot pieredzi un zināšanas dažādās jomās. Paralēli jurisprudencei manās profesionālajās interesēs ietilpst arī politika un starptautiskās attiecības.

Akadēmiskā pieredze

  • Latvijas Universitāte (LLM tiesībās, pašlaik)
  • Rīgas Juridiskā augstskola (LLB tiesībās un diplomātijā, ar atzinību)