Specializācija > Sektors >

Jaunuzņēmumi

Vienalga, vai esat jaunuzņēmums, kas meklē drošu juridisku pamatu vai piesaista kapitālu jaunajam lielajam projektam, vai investors, kam ir interese par jaunuzņēmumiem, mēs radīsim risinājumu, kas precīzi atbilst Jūsu vajadzībām. Mūsu jaunuzņēmumu ekspertu komanda, cieši sadarbojoties Baltijas valstīs un Baltkrievijā, katram projektam piedāvā vispiemērotākās prasmes, zināšanas un pieredzi.

Misija

Mums ir svarīgi, cik pievilcīga ir jaunuzņēmumu darbības vide mūsu reģionā – tādēļ mēs aktīvi piedalāmies mentoru programmās, kur sniedzam padomus jaunuzņēmumiem, kā arī sadarbojamies ar akseleratoriem un privātiem investoriem (biznesa eņģeļiem) un riska kapitāla asociācijām. Mūsu nodibinātie sakari palīdz sekmēt kontaktu dibināšanu starp jaunuzņēmumiem un investoriem.

Kopā katrā solī

Mēs konsultējam jaunuzņēmumu ekosistēmas dalībniekus katrā to attīstības stadijā: sākot ar padomiem par jaunuzņēmuma dalībnieku attiecību noregulēšanu līdz papildu kapitāla piesaistei vai veiksmīgai dalībnieku iziešanai no jaunuzņēmuma. Mēs strādājam, lai sniegtu ieguldījumu unikāla “vienradža” nākšanai pasaulē un nodrošinātu godam nopelnītu iziešanu no jaunuzņēmuma, ja dalībniekiem ir tāda vēlme.

Abas stāsta puses

Mums ir vienlīdz svarīgi sniegt juridisko palīdzību gan investoriem, gan jaunuzņēmumiem, jo tieši šo abu pušu sadarbības rezultātā tiek īstenotas lieliskas idejas. Tāpēc uz mums paļaujas ne tikai jaunuzņēmumi, bet arī investori, piemēram, lai veiktu jaunuzņēmuma juridisko un nodokļu izpēti, kā arī nodrošinātu atbalstu investīciju darījuma pārrunās.

Mēs varam palīdzēt

  • Stratēģisko, privāto (biznesa eņģeļi) un riska kapitāla investoru ieguldījumu īstenošana vai saņemšana – darījumu strukturēšana, jaunuzņēmuma juridiskās un nodokļu izpētes veikšana, pamatdokumentācijas izstrāde, pārstāvība pārrunās un jautājumu, kas rodas pēc ieguldījuma veikšanas, risināšana
  • Padomi jaunuzņēmumiem un dibinātājiem, sagatavojoties un piedaloties jaunās ieguldījumu kārtās
  • Juridisko dokumentu paraugi, kas nepieciešami riska kapitāla investoru un akseleratoru investīciju īstenošanai vai saņemšanai
  • Akciju iegādes iespēju (opciju) programmas strukturēšana no juridiskās un nodokļu puses, iespēju līgumu un iespēju programmu sagatavošana
  • Licenču saņemšana no vietējām finanšu pakalpojumu regulēšanas iestādēm finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumiem
  • Datu apstrādes jautājumi, lietošanas noteikumu un privātuma politikas sagatavošana vai pielāgošana
  • Intelektuālā īpašuma aizsardzība, nodošana un licencēšana

Sazinieties ar mums