Specializācija > Sektors >

Jaunuzņēmumi

Neatkarīgi no tā, vai esat jaunuzņēmums, kurš meklē stabilu juridisku pamatu vai piesaistāt kapitālu savai nākamajai lielajai idejai, vai investors, kurš interesējas par jauniem jaunuzņēmumiem, mēs varam radīt risinājumu, lai precīzi atbilstu jūsu vajadzībām. Konsultējot vairāk nekā pusi “vienradžu” darījumu Baltijā, mūsu komandai ir būtiska pieredze šajā jomā, turklāt būdami pilnībā integrēts birojs, varam piedāvāt katram atsevišķam projektam piemērotu prasmju, zināšanu un pieredzes kopumu.

Sazinieties ar mums

Mūsu misija

Mēs rūpējamies par jaunuzņēmumu klimatu mūsu reģionā un tāpēc mēs labprāt konsultējam jaunuzņēmumus, sadarbojamies ar akseleratoriem, kā arī privāto investoru un riska kapitāla asociācijām, un savedam jaunuzņēmumus ar investoriem. Lai pārliecinātos, ka juridiskie jautājumi palīdz, nevis traucē nākamo “vienradžu” dzimšanai, mēs katru mēnesi organizējam bezmaksas juridiskās palīdzības sniegšanas dienu (legal clinic) visās Baltijas valstīs un palīdzam sagatavot paraugdokumentācijas paketes jaunuzņēmumiem un investoriem.

Pieredze, uz kuru varat paļauties

Pēdējo divu gadu laikā mūsu komanda ir konsultējusi vairāk nekā 2 miljardu EUR piesaistīto kapitālu. Šajā periodā mēs darbojāmies kā juridiskie konsultanti visās lielākajās finansējuma saņemšanas kārtās reģionā, tostarp par Bolt veikto rekordaugsto 628 miljonu EUR finansējuma piesaistes kārtu. Esam konsultējuši vairāk nekā pusi no Baltijas valstīs noslēgtajiem “vienradžu” darījumiem, tāpēc mums ir zināšanas un pieredze, lai atbalstītu jūs ceļā uz panākumiem.

Atbalsts ceļā uz panākumiem

Mēs konsultējam jaunuzņēmumu ekosistēmas spēlētājus katrā to attīstības stadijā, sākot no konsultācijām par dibinātāju attiecībām, papildu kapitāla piesaistes, līdz veiksmīgai izejas darījuma noslēgšanai. Tā ir vērtīga pieredze, ka varam sniegt savu atbalstu “vienradža” dzimšanā, konsultējot par godam pelnīto izejas darījumu.

Abas stāsta puses

Investoru konsultēšana ir tikpat svarīga kā jaunuzņēmumu konsultēšana. Mēs palīdzam saviem klientiem ar visu, sākot no fondu dibināšanas līdz fondu investīcijām un izejas darījumu noslēgšanai. Mūsu klienti paļaujas uz mums, piemēram, veicot juridisko un nodokļu izpēti, kā arī atbalstu investīciju darījumu sarunās. Mēs labi pārzinām vietējo jaunuzņēmumu tirgu un esam priecīgi savienot investorus ar topošajiem “vienradžiem”.

Izaugsmi veicinoša vide

Baltijas valstis ir aktīvas uzņēmējdarbības reģions, piemēram, Igaunijā ir vairāk nekā viens jaunuzņēmums uz 1 000 cilvēkiem. Igaunija no visām Eiropas valstīm arī ir piesaistījusi visvairāk investīciju uz vienu iedzīvotāju, savukārt, pamatojoties uz akciju opciju politiku, Latvija ir jaunuzņēmumiem visdraudzīgākā valsts pasaulē (ESOP), un Lietuvā ir zemākais peļņas nodoklis ES. Viss kopā tas rada vidi, kas ne tikai atbalsta, bet tiešām veicina izaugsmi un inovāciju.

Mēs varam palīdzēt

  • Stratēģisko, privāto (biznesa eņģeļi) un riska kapitāla investoru ieguldījumu īstenošana vai saņemšana – darījumu strukturēšana, jaunuzņēmuma juridiskās un nodokļu izpētes veikšana, pamatdokumentācijas izstrāde, pārstāvība pārrunās un jautājumu, kas rodas pēc ieguldījuma veikšanas, risināšana
  • Padomi jaunuzņēmumiem un dibinātājiem, sagatavojoties un piedaloties jaunās ieguldījumu kārtās
  • Juridisko dokumentu paraugi, kas nepieciešami riska kapitāla investoru un akseleratoru investīciju īstenošanai vai saņemšanai
  • Akciju iegādes iespēju (opciju) programmas strukturēšana no juridiskās un nodokļu puses, iespēju līgumu un iespēju programmu sagatavošana
  • Licenču saņemšana no vietējām finanšu pakalpojumu regulēšanas iestādēm finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumiem
  • Datu apstrādes jautājumi, lietošanas noteikumu un privātuma politikas sagatavošana vai pielāgošana
  • Intelektuālā īpašuma aizsardzība, nodošana un licencēšana

Sazinieties ar mums