Meie Eesti vaidluste lahendamise ja ennetamise tiim ning ühinemis- ja ülevõtmistehingute ja ühinguõiguse meeskond pälvisid taaskord kõrgeima tunnustuse rahvusvahelises väljaandes Chambers Global 2022. Ühinemis- ja ülevõtmistehingute meeskonnale on see üheksas aasta edetabeli tipus, vaidluste lahendamise ja ennetamise tiimile viies.

Võimekas ühinguõiguse meeskond

Meie ühinemis- ja ülevõtmistehingute (M&A) ning ühinguõiguse spetsialistid on Chambersi hinnangul turu hinnatuimate seas. Isiklikult tõsteti esile:

  • Aku Sorainen, kelle silmapaistev ärikogemus aitab nõustada kliente strateegilistes küsimustes;
  • Toomas Prangli, keda kliendid kirjeldavad kui suurepärast läbirääkijat, kes võtab alati vaevaks nendega suhelda ning keda konkurendid tunnustavad märkimisväärse nähtavuse eest turul;
  • Piret Jesse, hinnatud ekspert, kes on juhtinud arvukalt rahvusvahelisi märkimisväärseid tehinguid;
  • Paul Künnap, turul hästi tuntud nimi, kellel kogemust sektoriteüleselt.

Tiimiüleselt kiideti meeskonna silmapaistvat tugevust ühingu- ja ühinemisõiguse täisteenuse pakkumisel. Chambersi hinnangul pakub Sorainen erakordseid teenuseid kõigis äri- ja äriküsimustes, sealhulgas tipptasemel nõustamist piiriüleste tehingute korral. Meeskondal on märkimisväärne kogemus juriidiliste auditite läbiviimisel ning klientide nõustamisel ettevõtete ümberstruktureerimisel ja tütarettevõtete loovutamisel. Tiim abistab aktiivselt ka erakapitali investoreid.

Rohkem infot leiate siit.

Silmapaistvad vaidluste lahendajad

Meie kohtuvaidluste tiimist tõsteti esile:

  • Allar Jõks, keda kliendid kiidavad töö eest vaidlustes riigiasutustega ja haldusküsimustes;
  • Carri Ginter, Eesti üks juhtivaid kohtuadvokaate, keda turuosalised kirjeldavad kui suurepärast advokaati, kellel erakordsed erialased teadmised, silmapaistev oskus meeskondi komplekteerida ja juhtida ning selgeid sõnumeid seada.

Kohtuvaidluste töögrupil, mis on Chambersi hinnangul suurepärane, tegutseb tihti mitmetes väärtuslikes kohtuvaidlustes. Meeskond abistab keeruliste ärivaidluste lahendamisel silmapaistvaid kohalikke ja rahvusvahelisi kliente laevandus-, tehnoloogia-, tootmis- ja jaemüügitööstusest. Tiim on aktiivne ka vaidlusi tekitavate avalik-õiguslike asjade ja haldusasjade lahendamisel, sealhulgas keskkonna- ja planeerimiskonfliktides. Samuti tegeleb töögrupp konkurentsiõiguse vaidluste lahendamisega. Praksisel on kogemusi ka Euroopa õigusega seotud vaidluste lahendamisel, lisaks nõustab meeskond valgekraede kuritegude uurimist ja toetab rahvusvaheliste vahekohtute mandaate.

Rohkem infot leiate siit.

Chambers & Partners

Chambers & Partners koostab iga-aastaselt põhjalikke analüüse õigusteenuste pakkujate kvaliteedi hindamiseks ning rajab oma edetabelid ja hinnangud objektiivsetele kriteeriumidele.

Uuringut viivad läbi 200 uurimisanalüütikut 200 jurisdiktsioonis, mille põhjal koostatakse ligi 6000 edetabelit. Igal aastal kogutakse klientidelt sadu tuhandeid vastuseid, millest enamik toimub süvaintervjuu kaudu ning mis on oluliseks sisendiks edetabelite koostamisel.