Annika Kask

Jurist

Keel

inglise, eesti

Õigusvaldkonnad

Ärivaldkonnad

Riik

Eesti

Minust

Meie kinnisvara- ja ehitusvaldkonna töörühma juristina toetan kolleege erinevate kinnisvara- ja ehitusalaste dokumentide ettevalmistamisel ning juriidiliste analüüside koostamisel.

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

Mulle on oluline

Mitmekülgne eneseareng ja kogemused. Olen olnud praktikal erinevates õigusvaldkondades, sealhulgas ühinguõiguse, tööõiguse, perekonnaõiguse, pärimisõiguse, haldusõiguse, kriminaalõiguse, finantsõiguse ja vaidluste lahendamise alal. Enne Soraineni meeskonnaga liitumist läbisin praktika meie kinnisvara- ja ehitusõiguse tiimis. Ülikooliõpingute kõrvalt olen aktiivne ELSA liige ning olin ka ELSA4Schools direktor, panustades õpilaste õigusalaste teadmiste arendamisse. Lisaks olen töövarjuna jälginud Tartu Maakohtu tööd ning lõpetanud Sorainen Student Academy.

Kirg kinnisvara- ja ehitusõiguse vastu. Pean kinnisvara- ja ehitusõiguse valdkonda mitmekülgseks ja huvitavaks. Usun, et paljusid vaidlusi on võimalik ennetada just professionaalse õigusnõu abil, näiteks põhjalikult vormistatud dokumentide ja nõuga võimalike ennetustegevuste kohta. Lisaks on mul kogemusi kinnisvarainvesteeringutega, mis annab mulle selles valdkonnas veelgi täiendavaid vaatenurki.

Huvi ühinguõiguse vastu. Minu teine huvivaldkond on ühinguõigus ning ühinemised ja ülevõtmised. Praktika ajal tegelesin mitmete ühinguõiguse teemadega ning oma bakalaureusetöö kirjutasin ärilise kaalutluse reegli kohaldamisest juhatuse liikme vastutuse hindamisel Eesti kohtupraktika näitel.

Meeskonnatöö. Usun, et hea töökeskkond ja toetavad kolleegid on väga väärtuslikud. Olen varasemalt kuulunud erinevatesse tiimidesse ja vabatahtlikesse organisatsioonidesse, mis on teinud minust tugeva meeskonnamängija. Mulle on oluline panustada ettevõtte ja selle klientide edusse.

ThinkTank. ThinkTanki liikmena toetan kolleege ka teistest valdkondadest ning laiendan seeläbi oma teadmistepagasit.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Olen liige

  • ELSA (The European Law Students’ Association)
  • Tuleva