Sirle Orav-Hinno

Oskusteabe ja innovatsiooni spetsialist

Keel

eesti, inglise

Õigusvaldkonnad

Riik

Eesti

Minust

Ühendan Sorainenis oskusteabe ja innovatsiooni spetsialisti rolli pikka aega maksuametis töötanud juristi kogemusega. Klienditöös abistan peamiselt maksutiimi ja vaidluste lahendamise meeskonda. Kasutan rõõmuga nii oma teadmisi maksuvaldkonnast kui ka oskusi kliendi jaoks protsesse visualiseerida, lihtsustada ja paremaks muuta.

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

Mulle on oluline

Dokumentide automatiseerimise teenus. Oskusteabe ja innovatsiooni spetsialistina arendan välja süsteeme, mis teevad meie töö kiiremaks ja kvaliteetsemaks. Algselt büroosiseselt tehtavast tööst huvituvad teenusena aina enam ka kliendid. Näiteks oleme klientide jaoks automatiseerinud dokumentide, peamiselt töölepingute koostamist.

Maksuameti peajuristi kogemus. Töötasin enne Soraineniga liitumist Eesti Maksu- ja Tolliametis, kus mu viimane ametikoht oli peajurist. Enne seda töötasin ametis mitmetel teistel juhi- ja spetsialistipositsioonidel, sealhulgas juristi ja maksuaudiitorina. See lubab mul täna aidata klientidel maksuametiga efektiivselt suhelda. Tean, kuidas asjad toimivad ja kust leida vajalikku infot.

Visualiseerimine aitab kliente. Oskusteabe ja innovatsiooni (ingl k knowledge management) spetsialisti töö on ülimalt ärikeskne, sest selle mõte on kõigi elu lihtsamaks teha näiteks tehnoloogia või mingite tööprotsesside muutmise abil. See oskus tuleb kasuks ka klienditöös – näiteks hindavad kliendid kõrgelt oskust protsesse visualiseerida.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad tehnikateaduses, infotehnoloogia mitteinformaatikutele)
  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Sisekaitseakadeemia (rakenduskõrgharidus, maksundus ja tollindus)