Meie maksutiim kasvab

Alanud aastast juhib meie Eesti maksutiimi värskelt partneriks edutatud Kaido Künnapas, PhD. Kaido  tegeleb peamiselt tehnoloogiasektori ettevõtjate nõustamisega, kus uudsed ärimudelid, töötajate motivatsioonipaketid ning ühinemis- ja ülevõtmistehingud on osa igapäevaelust. „Globaalne tulumaksureform ja tehnoloogiasektori areng toob suuri muutusi ka Eestis. Et kliente muutuste keskel parimal viisil aidata, teeme oma maksunõu võimalikult lihtsaks, arusaadavaks ja kiiresti kättesaadavaks“, sõnastab Kaido oma tiimi moto.

Sorainen maksutiim jaanuar 2022 

Mida mitte unustada 2022. aastal

Intressimäär taastub. Maksuvõlgade puhul kehtis eelmise aasta lõpuni intressimäär 0,03% päevas. Alates sellest aastast taastus endine intress 0,06% päevas. Maksuvõlgade ajatamisel võib uuest aastast intressimäära vähendada kuni 50%, selle aasta lõpuni võis vähendada kuni 100%.

Võlg käibemaksuvabaks. Alates 1. jaanuarist 2022 viiakse käibemaksuseadusesse sätted, millega antakse maksukohustuslasele võimalus kindlate tingimuste täitmise korral vähendada oma käibemaksukohustust seoses lootusetu võlgnevusega. Seega tasub kõigil vaadata üle oma lootusetud võlad, mille puhul on käibemaks riigile tasutud.

Offshore mõiste muutub. Madala maksumääraga territooriumi mõiste asendub maksualast koostööd mittetegeva jurisdiktsiooni mõistega. Viimaste osas kohaldub Euroopa Liidu Nõukogu kehtestatud nimekiri, kuhu sattumine ei sõltu maksumäärast sellel territooriumil ega ka sellest, kas seal asuva ühingu äritegevus on tegelik või mitte. Hetkel on maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide nimekirjas: Ameerika Samoa, Fidži, Guam, Belau, Panama, Samoa, Trinidad ja Tobago, USA Neitsisaared, Vanuatu. Miks see on oluline? Ettevõtlusega mitteseotud väljamaksete maksustamisel ettevõtte tulumaksuga lähtutakse maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide nimekirjast. Samuti omistatakse seal asuva ühingu tulu Eesti füüsilistele isikutele. 

Internetiplatvormide kohustus edastada maksuinfot. Siseriiklikesse õiguskordadesse jõuab niinimetatud DAC7 direktiiv, mis kohustab veebiplatvorme edastama maksualast informatsiooni.

Ülemaailmne miinimumtulumaks jõuab peagi ka Eestisse. Suuremate rahvusvaheliste grupiettevõtete Eesti üksused peavad hakkama valmistuma selleks, et Eesti edasilükatud tulumaksusüsteemi nautimine saab olema ajaliselt piiratud.

Kasutatud kauba edasimüügil summaarne arvestus. Erikorra rakendajale antakse võimalus maksuhalduri nõusolekul arvutada kasutatud kauba edasimüügil maksustamisperioodil deklareerimisele kuuluv maksustatav väärtus kogu selle maksustamisperioodi jooksul edasimüüdud ja soetatud kasutatud kaupade, millele rakendatakse erikorda, müügi- ja ostuhindade vahe alusel. Seega alates 1. jaanuarist 2022 maksuhalduri nõusolekul ei pea erikorda rakendav maksukohustuslane iga edasimüüdava kauba maksustatavat väärtust eraldi määrama, vaid ta määrab maksustatava väärtuse kogu maksustamisperioodi ostu-müügi tehingute alusel. Selline maksustatava väärtuse arvutamine on põhjendatud sellistel juhtudel, kui tavaarvestus on liiga keerukas.

Vähem maksuesindajaid. Eestis käibemaksukohustuslasena registreerimisel ei ole kohustust maksuesindajat määrata sellisel Eestis püsivat tegevuskohta mitteomaval ühendusevälise riigi ettevõtjal, kelle asukohariigiga on Euroopa Liit sõlminud käibemaksuga seotud halduskoostööd, pettusevastast võitlust ja nõuete sissenõudmist käsitleva vastastikuse abi lepingu.

Esindajakonto kaudu investeerimine võib tuua üllatava maksuriski nii emitendile kui ka investorile

Kui üldjuhul väärtpaberite väljaandjad teavad, kes on nende investorid, siis esindajakontode kasutamisel ei pruugi see nii olla. See võib põhjustada väärtpaberite väljaandjale aga maksuriski, mida oleks mõistlik ennetada.

Loe lähemalt

Osalusoptsioonidest: Miks sünnivad ükssarvikud maksukirve all?

Äripäev kirjutas, et Pipedrive’i uus omanik pääses maksukirve alt. Sellest võib jääda mulje, nagu oleks juhtunud midagi erakordset. Tegelikult võib selle uudise põhjust otsida ajale jalgu jäänud osalusoptsiooni maksustamise reeglitest, mistõttu peavad investorid (õigemini Eesti ühingud ise) ka iga järgmise ükssarviku sünnil pea pakule panema. Kaido Künnapas selgitas, millest see probleem tuleneb ning mida osalusoptsioonide realiseerimisel silmas pidada.

Loe lähemalt

Lootusetute nõuete mahakandmine toob maksuraha tagasi

Uuel aastal jõustub käibemaksuseaduse redaktsioon, millega lihtsustub käibemaksukohustuse vähendamise õigus lootusetute võlgade arvel. Just lihtsustub, mitte ei teki, sest vastava direktiivist tuleneva õiguse olemasolu kinnitas Euroopa Kohus juba 1997. aastal otsuses. See avab lihtsama võimaluse säästa käibemaksukulu.

Loe lähemalt

Kunstiteoste ostmise ja müügiga seotud maksustamine rahvusvaheliselt ja Eestis

Globaalne kunstiturg on viimaste aastatega kasvanud hinnanguliselt 64 miljardi dollarini. Kunst omandab üha enam väärtust investeerimisobjektina, kunstiturg on üha aktiivsem ning seetõttu on ka kunsti ostmise ja müügiga seonduvad maksu-ja õigusküsimused päevakorras.

Loe lähemalt

Tulumaksureform: edasi keerukasse tundmatusse minevikku

Eesti liitumine OECD globaalse tulumaksumiinimumi ettepanekuga on paratamatus, millega tuleb leppida. Eestis ennast 20 aastaga õigustanud, kuid maailma mastaabis endiselt innovaatiline maksusüsteem on liiga lihtne ja selge, et vanema maailma bütsantslikele struktuuridele meelt mööda olla. Alternatiiv ettepanekust kõrvale jääda jääks enamikule maailmale mõistmatuks ning sellest tulenev Eesti käsitlemine maksuparadiisina põhjustaks lõppeks Eesti ettevõtjatele rohkem kahju kui ettepanekuga liitumine.

Loe lähemalt

Maksuõiguse tööriistade automatiseerimine kogub hoogu

Uurides tehnoloogia ja maksuõiguse ristumiskohti, kirjutas meie partner Kaido Künnapas Fulbright Visiting Scholar stipendiumi raames teadustöö Ameerika Ühendriikides San Diego Ülikoolis teemal  “The regression tree model for the royalty rule provided in the OECD Model Tax Convention”. Uurimistööd saab kasutada alusena maksustamise ekspertsüsteemide loomiseks, mis annaksid vastuseid maksuõiguse küsimustele, täpsemalt topeltmaksustamise vältimise lepingutest tulenevate maksusoodustuste kättesaadavuse kohta. Sarnased tehnoloogilised lahendused võivad aidata ka teistsuguste maksuküsimuste lahendamisel.

Loe lähemalt