Nõustasime Eesti kinnisvaraarendajat Arco Vara seoses aktsiate avaliku pakkumise ja uute aktsiate Nasdaq Tallinna börsil noteerimisega.

Suur huvi turult

Arco Vara emissiooni oli investorite seas ääretult populaarne ning avalikul pakkumisel märgiti maht 4,8kordselt üle.

Arco Vara tegevjuhi Miko Niinemäe sõnul ületas tulemus ka kõige julgemaid ootusi. ,,Samal ajal käis mitu teist aktsiate ja võlakirjade emissiooni ja investorite valikuvõimalus raha paigutamiseks aina kasvab. Arco Vara emissioon osutus väga edukaks. See kinnitab meie ettevõtte varasemat veendumust, et inimeste soov investeerida kasvab ja kinnisvaraarendus on jätkuvalt atraktiivne. Mul on hea meel, et Arco Vara on viimase aasta jooksul tõusnud tugevalt nii klientide kui ka investorite huviorbiiti,” ütles Niinemäe.

6000 uut investorit

Tehing hõlmas Arco Vara aktsiate avalikku pakkumist eelkõige jaeinvestoritele Eestis, mille käigus kaasati 2,25 miljonit eurot. Pakkumises osales üle 6000 uue investori, mille tulemusena kasvas Arco Vara aktsionäride arv ligi 10 000-ni.

Aktsiate jaotamisel eelistab ettevõte esimeses ringis uusi jaeinvestoreid, kes polnud seisuga 19. septembri tööpäeva lõpp Arco Vara aktsionäride nimekirjas ja liigituvad seega uuteks investoriteks. Märkimisel osales 6116 sellist pakkujat. Seatud eesmärk 1000 uue investori näol sai seega oluliselt ületatud. Viimase aasta jooksul on Arco Vara aktsionäride arv kasvanud seitse korda.

Fookuses terviklike elukeskkondade väljaarendamine

Emissioonilt kaasatud 2,25 miljonit eurot kasutab Arco Vara järgmiste projektide finantseerimisel. Lisaemissioon on üks osa ettevõtte eesmärgist jõuda 2024. aastaks stabiilselt enam kui 200 kodu müügini aastas.

Arco Vara on rahvusvaheline kinnisvarakontsern, mille põhiturgudeks on Eesti ja Bulgaaria. Emaettevõte Arco Vara AS loodi 1992. aastal Eestis ja on alates 2007. aastast olnud noteeritud Nasdaq Tallinn väärtpaberibörsil.

Arco Vara põhitegevuseks on terviklike elukeskkondade ja nendega seonduva ärikinnisvara väljaarendamine. Lisaks teenib kontsern litsentsitulu lepingutest kinnisvarabüroodega, kes osutavad tema kaubamärkide all kinnisvara vahendus- ja hindamisteenuseid Eestis, Lätis ja Bulgaarias.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Nõustasime klienti kõigis projektiga seonduvates õiguslikes küsimustes, sealhulgas pakkumisdokumendi koostamisel ning ühinguõiguslikes ja regulatiivsetes ning avalikustamisega seotud küsimustes.

Meie projektimeeskonda juhtis nõunik Kätlin Krisak, keda toetas advokaat Kamilla Alma Vilderson. Ühinguõiguslikes küsimustes nõustas klienti advokaat Robin Teever.

Rohkem infot – Äripäev.