Nõustasime alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital poolt valitsetavat ärikinnisvaras tegutsevat Baltic Horizon Fond kinnisvarafondi 42 miljoni euro eest uute võlakirjade emiteerimisel, millega lunastati varem väljastatud väärtpaberid.

Investeering tulevikku

Kokku emiteeris fond 420 võlakirja hinnaga 100 000 eurot tükk. Saadud raha kasutati täies ulatuses fondi 8. mail 2023 lunastatud võlakirjade refinantseerimiseks.

Kuigi uued võlakirjad on 5aastase tähtajaga, plaanib Baltic Horizon Fond need osaliselt ehk 20 miljoni euro ulatuses lunastada ühe aasta jooksul. Samuti on fondil õigus ülejäänud 22 miljoni euro ulatuses võlakirju ennetähtaegselt lunastada. Baltic Horizon Fond esitab ka taotluse võlakirjade noteerimiseks Nasdaq Tallinna börsil.

Baltic Horizon Fondi fondijuht Tarmo Karotami sõnul on fondi eesmärk vähendada oma portfelli finantsvõimendust alla 50% ning jätkuvalt soovitakse investeerida oma kinnisvaraobjektide uuendamisse.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Nõustasime fondivalitsejat kogu võlakirjade emiteerimise protsessis ning jätkame kliendi nõustamist võlakirjade Nasdaq Tallinn nimekirjas kauplemisele võtmiseks.

Meie kliendimeeskonda juhtis partner Kätlin Krisak keda toetasid nõunik Jane Eespõld ja advokaat Oliver Ämarik.