Nõustasime Decathloni Leedu tütarettevõtet Eesti filiaali loomisel ning kohalikule turule sisenemiseks vajaliku ruumide rendilepingu sõlmimisega.

Turu suurtegija

Decathlon on maailma suurim sporditoodete müüja. Ettevõttel on 56 riigis üle 2080 poe ja üle 93 000 töötaja. 2021. aastal oli kontserni kogukäive 11,4 miljardit dollarit. Seni asus Eestile lähim Decathloni pood Riias.

Eesti esimene Decathlon avatakse vastvalminud Kurna kaubanduspargis äsja avatud IKEA poe kõrval Rae vallas. Uue 6000 ruutmeetrise kaupluse näol on tegemist kogu Baltikumi suurima spordipoega.

Rajatav kaubanduspark on Eestis esimene omalaadne, kus kõigile kaubanduspindadele on otse sissepääs parkimisalalt. Kaubanduspargi kontseptsioon on Euroopas laialt arenev, võimaldades minimaalseid üldkulusid ning andes seejuures kaupmeestele võimaluse kasutada kaubanduspinda mugavalt ka e-poe jaotuskeskusena

Meie teenused ja kliendimeeskond

Nõustasime Decathloni peamiselt vastutust ja lepingu lõpetamist puudutavates küsimustes, aga ka muudes rendilepingu tüüpküsimustes, sealhulgas näiteks vääramatu jõu klausli läbirääkimisel, mis on viimastel aastatel COVID-pandeemia tõttu eriti aktuaalseks muutunud.

Decathloni kliendimeeskonda kuulusid meie partner Paul Künnap ning advokaadid Mirjam Vichmann ja Elina Mizerova.