Minust

Kinnisvara- ja ehitusõiguse töörühma liikmena nõustan kliente teemadel, mis on seotud peamiselt ehitus-, keskkonna-, kinnisvara- ja planeerimisõigusega. Lisaks abistan kolleege nii siseriiklikes kui ka rahvusvahelistes tsiviil- ja haldusvaidlustes. Samuti panustan Soraineni ESG teenustesse, nõustades kliente erinevates ESG-ga seotud juriidilistes küsimustes.

Mulle on oluline

Euroopa Liidu õigus. Õppisin EL õigust bakalaureuse- ja magistriõpingute ajal Eestis ja Belgias. Samuti osalesin üliõpilasena EL-i õigust käsitleval harjutuskohtu konkursil ning noore advokaadina konkursil Young European Lawyers Contest. Euroopa Liidu õiguse huvilisena löön võimalusel kaasa euroliidu õiguse teemaliste vaidluste lahendamisel.

Proaktiivne suhtumine. Usun, et mida rohkem on minust paremaid spetsialiste, seda arenenum on Eesti õigusmaastik. Selle nimel teen koostööd Tartu Ülikooliga, andes loenguid aines „Ettevalmistus rahvusvahelisteks harjutuskohtuteks“ ja ELSA Estoniaga, harides gümnasiste eri õigusvaldkondades.

Pidev enesetäiendamine. Täiendan end pidevalt õigusteemadel ning otsin väljakutseid. Ülikooliõpingute ajal olen korduvalt osa võtnud ELSA Estonia läbirääkimisvõistlusest, lõpetanud 2019. aastal Sorainen Student Academy ning läbinud ka ühe teise rahvusvaheliselt tunnustatud advokaadibüroo õppeprogrammi. Enne Soraineniga liitumist olin praktikal Tallinna Linnakantseleis ja Maksu- ja Tolliameti juriidilises osakonnas. Praegu on minu fookus enda teadmiste ja oskuste arendamisel koondunud erinevatele ESG-ga seotud teemadele nii sisemiselt kui ka väliselt.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses, cum laude)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur

Üritused

Näita kõiki