Eesti valitsusele on laekunud 21 nõuet ettevõtetelt, kes on vaidlustanud trahvi suhkru ja muude põllumajandussaaduste liigvarude eest. Need trahvid, mille kogusumma on ligikaudu 30 miljonit eurot, tekkisid Eesti liitumisel Euroopa Liiduga. Partner Carri Ginter esindas Eesti põllumajandusministeeriumit Riigikohtus, kus selgitas kohtule vajadust saata asi Euroopa Kohtusse eelotsuse langetamiseks. Riigikohus nõustus nimetatud seisukohaga ning saatis kõnealuse kaasuse Euroopa Kohtusse 17. märtsil 2011.

Euroopa Kohus peab otsustama milline on Skoma-Luxi, Weidacheri, Rakvere ja Balbiino lahendite mõju üleliigse laovaru asjades tehtud haldusaktidele Samuti peab ta otsustama, kas tõsiasi, et Euroopa Komisjon ei avaldanud vastavat määrust õigeaegselt eesti keeles Euroopa Ühenduste Teatajas, mõjutab seda, kas Eesti saab liigvarude eest tasutud trahvisummad tagasi või mitte. Teiste juhtumite menetlused peatatakse seniks, kuni on võetud vastu eelotsus praegu menetlemisel oleva Eesti piimatööstusettevõtte Pimix kaasusega seonduvalt.