SORAINEN nõustas Kindel Reklaami, Unicorpot ja Trendi  50%-lise osaluse müümisel ettevõttes Linna Ekraanid Ekspress Grupile. Pooled on kokku leppinud, et Ekspress Grupp omandab 2019. aasta teises kvartalis ka ülejäänud 50% Linna Ekraanide aktsiatest ning saab seeläbi äriühingu ainuaktsionäriks.

Linna Ekraanid tegeleb digitaalse välireklaami müügiga Eestis.

Omandamise eesmärgiks on luua eeldused Ekspress Grupi uue äriliini käivitamiseks ning kasvatada seeläbi kontserni tegevusalade portfelli. Ekspress Grupi eesmärk on arendada digitaalse välireklaami äriliin välja kõigis kolmes Balti riigis ning võtta nimetatud äris turul juhtiv roll.

SORAINENi advokaat Paul Künnap ja jurist Triin Tigane abistasid müüjaid tehingu kõigis faasides, sh tehingudokumentide koostamisel ja nende üle läbirääkimiste pidamisel.