Nõustasime Eesti elektri ja maagaasi ühendsüsteemihaldurit Eleringi riskide tuvastamise ja maandamise meetmetes seoses ettevõttesisese IKT-sidesüsteemide arendamise ja hooldamisega.

Multidistsiplinaarne lähenemine

Kaasus nõudis ekspertteadmisi infrastruktuuri, telekommunikatsiooni, riigihangete ja andmekaitseõiguse konkreetsetes aspektides. Multidistsiplinaarne lähenemine võimaldas meil aidata kliendil näha ette projektiga kaasnevaid lepingulisi, küberturbe- ja talitluspidevuse riske.

Turvalisuse tagamine

Projekt oli äärmiselt oluline Euroopas valitseva julgeolekuolukorra ja kardetud infrastruktuurirünnakute tõttu. Läänemere merealuseid kaableid ja Balticconnectori gaasijuhet opereeriv Elering kannab oma infrastruktuuri turvalisuse tagamisel ülimat hoolt.

Kaasuse edukas teostamine tõstab esile Soraineni võimet pakkuda integreeritud ja strateegilisi lahendusi, mis vastavad meie klientide ainulaadsetele vajadustele, eriti keerulistes ja suuremahulistes olukordades.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Andsime Eleringile strateegilist nõu sidevõrgu arendus- ja hooldusteenuste hankimise raamlepingute koostamisel.

Kliendimeeskonda kuulusid partner Mihkel Miidla ja advokaat Oliver Kuusk.