Esindasime edukalt Elektrilevi, Eesti suurimat võrguettevõtet, kes katab elektrivõrguga 93% Eestist, kannatanuna kriminaalmenetluses.

Juhatuse liige kahjustas altkäemaksu eest äriühingu huve

Kriminaalmenetlus oli seotud Elektrilevi endise juhatuse liikme Taavo Randna poolt altkäemaksu võtmisega, mille vastuteenena kahjustas ta äriühingu huve.

Elektrilevi esitas endise juhatuse liikme vastu tsiviilhagi saadud altkäemaksu ulatuses. Kohus tegi 12.02.2021 kohtuotsuse, millega mõistis süüdistatavad süüdi ja rahuldas täies ulatuses Elektrilevi tsiviilhagi. Tänaseks on kohtuotsus jõustunud.

Märgiline otsus Eesti kohtupraktikas

Esmakordselt Eesti kohtupraktikas mõisteti saadud altkäemaksu summa välja äriühingu kasuks, kelle huve kuriteoga kahjustati.

Meie kliendimeeskond

Klienti nõustasid meie majanduskuritegude ennetamise ja uurimise asjatundjad meie partner Norman Aasa juhtimisel.