5. märtsil langetas Euroopa Kohus otsuse, millest järeldub, et Tallinnas 1. juunist 2010 kuni 31. detsembrini 2011 kohaliku maksuna kehtinud müügimaks on vastuolus Euroopa Liidu õigusega ja aktsiisidirektiiviga. Euroopa Kohtu otsus tähendab, et ebaseaduslikult kogutud müügimaks tuleb koos intressidega ettevõtjatele tagasi maksta.

Vaidluses Statoil Fuel & Retail Eestit esindanud Soraineni partneri Carri Ginteri sõnul on Euroopa Kohtu otsus väga olulise tähtsusega. „See otsus mõjutab tulevikus kõigi 28 ELi liikmesriigi kohtupraktikat ja õigusloomet,“ rõhutas Ginter.

Ebaseaduslikult kogutud müügimaks

Statoil esitas 19. novembril 2010 Tallinna Halduskohtule Tallinna ettevõtlusameti vastu müügimaksu kogumise asjus kaebuse. ELi aktsiisidirektiiv keelab aktsiisikaupadele täiendavate maksude kehtestamise, välja arvatud siis, kui maksul on eriline suunav eesmärk. Tallinna ettevõtlusamet väitis, et müügimaksu kogutakse konkreetsel eesmärgil, milleks on ühistranspordi edendamine.

Asi jõudis Tallinna Ringkonnakohtusse, kes omakorda pöördus selguse saamiseks Euroopa Kohtu poole. Euroopa Kohus nõustus ettevõtjaga, mis tähendab, et ebaseaduslikult kogutud müügimaksu saab nüüd Tallinnalt tagasi nõuda. Lisaks Statoilile nõuavad müügimaksu tagasi ka mitmed teised ettevõtjad. Euroopa Kohtu lahend puudutab ainult aktsiisiga maksustavaid kaupu ning vaidlusalune summa võib ulatuda 1,6 miljoni euroni.

Euroopa Kohtu otsuse teksti saab lugeda siit.

Meie klienditiim

Meie meeskonnas, kes tegutses tihedas koostöös kliendi juriidilise osakonna juhi Nele Laidveega, esindasid klienti keerukas kohtuvaidluses partner Carri Ginter, vandeadvokaat Veikko Puolakainen ja advokaat Kadri Härginen.