Sorainen esindas Euroopa Komisjoni koos selle õigustalituse liikmetega Euroopa Kohtus eelotsuse menetluses (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 267). Kaasus seondub Eesti apellatsioonikohtu küsimusega, kuidas õigesti tõlgendada ELi õigusakte tasude kohta, mida kogutakse seoses sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoiu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimisega.

Euroopa Kohtu otsus, mis väljastati juulis 2011, oli kooskõlas komisjoni arvamusega, mille valmistas ette Soraineni töörühm koos komisjoni õigustalituse esindajatega. Kohus nõustus, et Eestil on vastavalt määrusele 882/2004 õigus rakendada miinimummäärasid ning ta ei pea kehtestama kulupõhiseid tasusid.

Soraineni töörühma juhtis partner Carri Ginter.

Täpsemalt loe siit.