Nõustame Fortum Corporationit Giga kontsernilt 40%-lise osaluse omandamisel kaugkütte- ning jahutusteenuste kontsernis Fortum Tartu oma tütarettevõtja Fortum Heat Estonia kaudu.

Suuremad valikuvõimalused

Tehinguga suurendab Fortum oma osaluse Fortum Tartus 100%-le (senise 60% asemel). Ostuga soovib Fortum suurendada paindlikkust Eesti kaugkütteäri puudutavate tuleviku valikuvõimaluste osas. Tehingu lõpuleviimise eelduseks on konkurentsiameti luba.

Meie kliendimeeskond ja teenused

Nõustame Fortumit tehingu kõigis faasides. Meie projektimeeskonda juhib partner Toomas Prangli ning sinna kuuluvad vandeadvokaadid Isabella Barbara Aavik, Piibe Lehtsaar ja Kaspar Endrikson.