Aitasime ettevõtjaid nõustavat Jaapani uurimisinstituuti NTT DATA IOMC geograafiliste tähiste kaitset puudutava uurimuse koostamisel. Selleks analüüsisime Balti riikide õiguslikku regulatsiooni geograafiliste tähiste osas. 

Jaapani valitsus loodab oma põllumajandussaaduste eksporti laiendada Euroopasse. Lükke selleks andis Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise majanduspartnerluslepingu (EPA) jõustumine ning huvi kasvamine Jaapani toidu vastu kogu maailmas. Samas on Jaapani toodete jäljendamine ja asjakohaste kaubamärgiõiguste rikkumine Aasia turgudel üsna tavaline nähtus ning selliste mitteametlike toodete kättesaadavus Euroopa turul vähendaks märkimisväärselt Jaapani toidutootjate võimalusi.

Jaapani põllumajandus-, metsandus- ja kalandusministeerium määras NTT DATA IOMC uurima geograafiliste tähistega seotud korda ja nende jõustumist.

Meie teenused ja meeskond

Nõustasime NTT DATA IOMC-d küsimustes, mis puudutasid geograafiliste tähistega toodete tõhusat kaitset Eestis, Lätis ja Leedus ning võltstoodete elimineerimist ja geograafiliste tähiste ebaseadusliku kasutamisega seotud vaidluste lahendamist.

Klienti nõustasid partner Mihkel Miidla ja vandeadvokaat Olivia Kranich Eestist, advokaat Linda Reneslāce ja partner Ieva Andersone Lätist ning advokaat Paulius Mockevičius ja nõunik Stasys Drazdauskas Leedust.