Meie majanduskuritegude uurimise ja ennetamise meeskond aitas Tallinna linnal koostada korruptsioonivastase strateegia. 2018. aasta juunist 2019. aasta märtsini kestnud uurimine strateegia loomiseks hõlmas peamiselt kolme valdkonda: sisekorraeeskirjade ülevaatamist ja seaduselevastavuse analüüsi, kinnisvaraga seotud tehingute kontrolli ning toetuste maksmise pistelist kontrolli. Analüüsi tulemusena pandi kirja 37 konkreetset ettepanekut korruptsiooniriskide maandamiseks. Ühe olulise muudatusena näeb uus korruptsioonivastane strateegia ette linna äriühingute ja sihtasutuste nõukogude depolitiseerimise ning sellest lähtuvalt ka linna kõrgemate ametiisikute valikukomisjoni apoliitiliseks muutmise.

Eestis reguleerib korruptsiooniennetust seaduse tasandil eelkõige korruptsioonivastane seadus (KVS), mis seab omavalitsustele kindlaid kohustusi.

Projekti töörühm

Linna süsteem on Eesti mõistes suur, hõlmates u 20 000 töötajat. Linna eelarve on ligi 800 mln eurot ning paljud linnaasutused paiknevad erinevate huvide ristteel. Rohkesti on mängus vara ja hankeid. Seega oli meie ülesanne töö mahukuse mõttes üsna keerukas. Meie uurimis- ja analüüsitiimis abistasid Tallinna linna endine pikaaegne riigi peaprokurör ja justiitsministeeriumi kantsler, vandeadvokaat Norman Aas, prokuröritöö kogemusega vandeadvokaat Merika Nimmo ning partner Carri Ginter, kellel on ettevõtte korruptsioonivastase nõustamise kogemus tegutsemisest Tallinna Sadama juhatuse ajutise liikmena.