Esitasime edukalt tsiviilhagi Lihula tulistamise kannatanute nimel. Esindasime perekonnaliikmeid, kes viibisid autos, mida tulistati. Autos olnutest hukkus üks inimene ning kolm inimest said raskeid vigastusi. Sealhulgas said vigastada ka kaks last.

Haruldane juhtum Eestis

6. juunil 2020 tulistas 32-aastane Mikk Tarraste Pärnumaal Lihula vallas võõraid inimesi, kellest kaks hukkusid ja kolm said vigastada. Juhtum šokeeris kogu riiki, kuivõrd tulistamisi on Eestis harva.

Rekordiline kompensatsioon

20. mail 2021 otsustas kohus, et kõigi kannatanute tsiviilhagid rahuldatakse täielikult. Süüdistatav võttis tsiviilhagid õigeks ning neile vastu ei vaielnud. Kõigile kannatanutele välja mõistetud hüvitiste kogusumma on üle 330 000 euro, mis on oluliselt suurem kui varasemate sarnaste juhtumite keskmised hüvitissummad. Soraineni poolt esindatud kannatanute nõuded moodustavad sellest summast enamuse, st ligi 300 000 eurot.

Meie kliendimeeskond

Kannatanuid abistasid selles protsessis pro bono meie partner Kaupo Lepasepp ja advokaat Mari Haamer, keda toetas jurist Hanna-Elise Rähni.