Esindasime ehitusettevõtet Kaefer põhimõttelise tähtsusega vaidluses, kus Eesti kohtud selgitasid tõendamiskohustuse põhimõtteid juhtumites, mis puudutavad teenuste osutamise lepingu alusel esitatud tasustamisnõudeid.

Kaefer oli sõlminud teenuste osutamise lepingu Isoestiga, mille kohaselt Isoest kohustus soojustama koostootmisjaama torustiku. Kuna Isoesti töös esines mitmeid vigu ja see jäi osaliselt tähtajaks lõpetamata, palkas meie klient uued koostööpartnerid ja keeldus Isoestile osa tasu maksmisest.

Teetähis tulevastele vaidlustele

Kohtuvaidlus oli esmakordne omataoline tõendamiskohustust puudutavas küsimuses. Kohus selgitas, et olukorras, kus üks pooltest väidab, et töö on tegemata ega ole tööd vastu võtnud, lasub tõendamiskohustus teisel osapoolel, kes peab näitama, et töö on tehtud. Kuna Isoest ei suutnud töö tegemist tõendada, otsustas ohus, et Kaefer ei pea Isoestile ka selle eest maksma.

See kohtuotsus saab oluliseks lähtepunktiks tulevastele juhtumitele, kus on vaja otsustada, kummal poolel lasub tõendamiskohustus vaidlustes, mis puudutavad teenuste osutamise lepingu alusel esitatud tasustamisnõudeid. Juhtum läbis edukalt kõik kolm kohtuastet: ka ringkonnakohus ja Riigikohus kinnitasid esimeses kohtuastmes tellija kasuks tehtud otsust.

Meie projektimeeskond

Klienti esindasid partner Carri Ginter ja advokaat Triin Toom.