Koostöös patendibürooga Käosaar aitasime SA-l Kunstihoone, Eesti Kunstnike Liidu ja Kultuuriministeeriumi loodud sihtasutuse, saada õiguskaitse sõnalisele kaubamärgile “Tallinna Kunstihoone”.

Kirjeldav ja eristusvõimetu või üldtuntud ja omandatud eristusvõimega

Eesti Patendiamet keeldus sõnalise kaubamärgi “Tallinna Kunstihoone” registreerimisest põhjusel, et sõnakombinatsioon “Tallinna Kunstihoone” tähendab “Tallinnas asuvat kunstiteoseid eksponeerivat hoonet ” ja on seega kirjeldav ning eristusvõimetu. Vaidlesime Patendiametile otsusele vastu ning väitsime, et kaubamärk on üldtuntud ja omandanud eristusvõime intensiivse, laiaulatusliku, pikaajalise ning pideva kasutamise kaudu juba aastast 1934.

Tõendite kogumine Patendiameti veenmiseks

Vaidlus oli erakordselt keeruline, kuivõrd meie meeskond pidi koguma, süstematiseerima ja esitama Patendiametile suure hulga tõendeid. Muu hulgas hõlmas see SA Kunstihoone arhiivide ja aastatepikkuse meediakajastuse läbi töötamist, samuti Kultuuriministeeriumilt kinnituskirja saamist.

Meie argumentide ja esitatud tõendite põhjal otsustas Patendiamet anda kaubamärgile õiguskaitse. Otsus oli SA Kunstihoone jaoks väga oluline, sest “Tallinna Kunstihoone” on olnud läbi aastate sihtasutuse poolt kasutatud peamine kaubamärk.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Abistasime klienti Patendiameti poolt tehtud keeldumisotsuse vaidlustamisel ning kaubamärgi omandatud eristusvõime tõendamiseks vajalike tõendite kogumisel, süstematiseerimisel ja esitamisel.

Kliendimeeskonda juhtis vandeadvokaat Olivia Kranich, keda toetas partner Kaupo Lepasepp.

Kliendi abistamine toimus koostöös patendibürooga Käosaar.