Esindasime edukalt kannatanu õigusjärglast kriminaalmenetluses. Kriminaalmenetluse algatamiseks andis aluse arvutikelmus, mille ohvriks langes kannatanu haiglas viibides.

Oluline otsus tööandja vastutuse osas

Meie tiim esitas hagi nii kuriteo toimepannud haigla töötaja kui ka haigla vastu. Kohus rahuldas hagi solidaarselt täies ulatuses ja tänaseks on kahjud 30 000 euro väärtuses hüvitatud.

Tegemist on olulise kaasusega tööandja vastutuse osas. Kohus nõustus meiega, et tööandja vastutab solidaarselt enda töötaja poolt toimepandud kuriteoga tekitatud kahju eest, kui kahju tekitamine sai võimalikuks tänu tööülesannete täitmisele.

Meie kliendimeeskond

Klienti nõustasid meie majanduskuritegude ennetamise ja uurimise asjatundjad. Kliendimeeskonda juhtis meie partner Norman Aasa, keda toetas jurist Karl Joonas Kendla.