Sorainen tõusis Baltimaade suurimaid advokaadibüroosid hindavas Prospera kliendiuuringus esikohale nii Eestis kui ka Baltimaades.

 

 

 

 

 

Allikas: Kantar Sifo

Klientide silmis on Sorainenil siinsetest advokaadibüroodest kokkuvõttes parim õigusalane pädevus ja tuntuim bränd.

Eestis teist aastat järjest tipp-positsioonile tõusnud Soraineni tugevustena kohalikul turul toovad kliendid välja asjatundlikud advokaadid, hea arusaamise kliendi ärist, suutlikkuse strateegiliselt kaasa rääkida, hea teeninduse ja võimekuse tegutseda rahvusvaheliselt, samuti digitaliseerumise. Arenguruumi on mh projektijuhtimise, hea personalivaliku, kvaliteetse õigusnõustamise ja ärikeskse mõtlemise osas.

 

Kliendid hindavad advokaatide asjatundlikkust ja eetilisust

Kui advokaadibüroode klientidelt küsida, mida nad oma õigusteenuste pakkujatelt ootavad, tuuakse olulisimana tavapäraselt välja vajadus asjatundlike advokaatide, kvaliteetse õigusnõu, hea projektimeeskonna ja teeninduse järele. Samas on ka büroo eetilisus ja väärikus klientide silmis tähtsal kohal. Varasemast tähtsamaks on  klientidele muutunud suurprojektide võimekus, kõrge kvaliteet kogu Baltikumis ja digitaliseerumine.

Huvitav on märkida, et keskmine hinnang advokaadibüroodele ei ole eelmise aastaga võrreldes Baltimaades õieti muutunud, Eestis on see isegi pisut tõusnud. See tähendab, et koroonaaeg pole klientide üldist rahulolu advokaadibüroodega vähendanud, vaid nad on klientide hinnangul suutnud pakkuda keerulistest oludest hoolimata endiselt head teenust.

Soraineni asutaja Aku Sorainen sõnas, et Baltimaade õigusturg on üldiselt väga professionaalne ja kõrgel tasemel ja on au olla aasta parim suurettevõtete silmis, kes õigusteenuseid enim kasutavad. „Iga-aastasest Prospera kliendiuuringust on meile palju abi oma strateegia arendamisel,“ märkis Sorainen. „Kui me midagi muudame, annab Prospera muutuste kohta peagi turu tagasisidet. Meil on veel mitmeid valdkondi, kus paremuse poole liikuda ja klientide selge tagasiside selle kohta on kulla hinnaga.“

Eesti kontori juhtivpartner Toomas Prangli rõhutas, et klientide rahulolu saavutamine on pikk teekond. “See tuleb iga päev aina uuesti välja teenida – iga telefonikõne, kohtumise, saadetud kirja ja tehtud projektiga.“

Uuring vaatleb 300 organisatsiooni

Balti advokaadibüroode uuringu raames intervjueeritakse 300 Balti ettevõtet, kes ostavad aastas õigusabiteenust sisse vähemalt 15 000 euro eest (Lätis 5000 euro eest). Umbes 60% intervjueeritavatest on tippjuhid ning umbes kolmandik ettevõtete juristid. Sorainen osales uuringus kuuendat korda.

Prospera uuringuga mõõdetakse klientide rahuolu Balti ja Skandinaavia advokaadibüroodega.Loe tänavuse uuringu kohta lisa ja lähemalt klientide ootustest advokaatidele.