Tehnoloogia

Töötame käsikäes tehnoloogiaettevõtetega, sealhulgas rahvusvaheliste teenindusplatvormide ja IT-firmadega, et kõik kiiresti muutuvas õiguskeskkonnas tekkivad küsimused lahenduse leiaksid. Meie eri valdkondade asjatundjaist koosnev õigusmeeskonnad töötab kogu regioonis ühtse jõuna, mõtleb uuenduslikult ja lahendab uut tüüpi probleeme, nagu näiteks viimasel ajal turule tulnud teenusepakkujate vastutust puudutavad küsimused.

Saame olla abiks

 • tarkvara arendamise, hoolduse ja turustamislepingud
 • tarkvara ja tehnoloogia litsentsimine
 • IT- ja elektrooniliste sidevahendite ostu- ja rendilepingud
 • e-kaubandus, m-kaubandus ja veebiäri
 • tururegulatsioon ja konkurentsiküsimused
 • isikuandmete kaitse
 • infoühiskonna teenused ja digitaalmeedia
 • IT-nõustamist ja -teenindust puudutavad kokkulepped
 • riigihanked IKT valdkonnas
 • IKTga seotud vaidlused
 • tarbijakaitse
 • ühingu- ja tööõiguse küsimused
 • investeeringud, ühinemised ja ülevõtmised (M&A), ühisettevõtted, ühingud
 • projektirahastus ja kindlustus
 • riigihanked
 • maksu- ja tolliõigus, sotsiaalkindlustusõigus
 • eetikaküsimused ning korruptsioonivastaste nõuete täitmine

Võta meiega ühendust