Tehnoloogia

Töötame käsikäes tehnoloogiaettevõtetega, sealhulgas rahvusvaheliste teenindusplatvormide ja IT-firmadega, et kõik kiiresti muutuvas õiguskeskkonnas tekkivad küsimused lahenduse leiaksid. Meie eri valdkondade asjatundjaist koosnev õigusmeeskonnad töötab kogu regioonis ühtse jõuna, mõtleb uuenduslikult ja lahendab uut tüüpi probleeme, nagu näiteks viimasel ajal turule tulnud teenusepakkujate vastutust puudutavad küsimused.

Saame olla abiks

 • tarkvara arendamise, hoolduse ja turustamislepingud
 • tarkvara ja tehnoloogia litsentsimine
 • IT- ja elektrooniliste sidevahendite ostu- ja rendilepingud
 • e-kaubandus, m-kaubandus ja veebiäri
 • tururegulatsioon ja konkurentsiküsimused
 • isikuandmete kaitse
 • infoühiskonna teenused ja digitaalmeedia
 • IT-nõustamist ja -teenindust puudutavad kokkulepped
 • riigihanked IKT valdkonnas
 • IKTga seotud vaidlused
 • tarbijakaitse
 • ühingu- ja tööõiguse küsimused
 • investeeringud, ühinemised ja ülevõtmised (M&A), ühisettevõtted, ühingud
 • projektirahastus ja kindlustus
 • riigihanked
 • maksu- ja tolliõigus, sotsiaalkindlustusõigus
 • eetikaküsimused ning korruptsioonivastaste nõuete täitmine

Võta meiega ühendust

Kogemus

 • Ostja õigusnõustaja

  eBay

  Nõustasime klienti Skype Technologies'i omandamisel. Tegemist on ühe läbi aegade suurima ülevõtmistehinguga Balti riikides

  Ligikaudu 2,1 miljardit eurot
 • Õigusnõustaja

  Google

  Nõustame klienti domeeninimedega seotud vaidlustes ning nõudekirjade koostamisel ja esitamisel Google'i kaubamärgiõiguste rikkujatele. Esindame klienti läbirääkimistel rikkujatega ning domeeninimede tagasinõudmisel

 • Õigusnõustaja

  Kaspersky Lab

  Nõustasime klienti au ja väärikuse kaitse hagi esitamisel Läti poliitiku vastu, kes esitas valeväiteid Kaspersky toodete ja äritavade kohta ning seostas Kaspersky tegevust spionaažiga

 • Õigusnõustaja

  Barclays

  Nõustasime klienti IT-teenuste ja IT-toe keskuse loomisel ning nõustame jooksvates õigusküsimustes (tööõigus, isikuandmete kaitse, teenuselepingud)

 • Õigusnõustaja

  Google

  Nõustame klienti seoses Google'i toodetele kehtivate kohalike nõuetega ning abistame Google'i kohalikku tütarettevõtet õigusküsimustes

 • Õigusnõustaja

  Gett Inc.

  Nõustasime klienti Iisraeli päritolu sõiduäpi Juno omandamisel koos Valgevenes asuva uurimis- ja arenduskeskusega, sealhulgas intellektuaalse omandi kaitse ja tööõiguse küsimustes

 • Õigusnõustaja

  Affise Technologies

  Koostasime kliendile isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) täitmise tagamise analüüsi

 • Õigusnõustaja

  Ethos Lending

  Nõustasime klienti tegevuse alustamisel kõrgtehnoloogiapargis HTP ja hilisemates õigusküsimustes, sealhulgas ühinguõiguse alal ja tarkvaraarenduse õigusdokumentide koostamisel

Uudised