Minust

Olles meie finants- ja kindlustusvaldkonna sektorgrupi juht Eestis, nõustan ma nii kohalikke kui rahvusvahelisi kliente. Olen spetsialiseerunud krediidiasutuste, kindlustusseltside- ja vahendajate ja erinevate muude finantsasutuste nõustamisele juriidilistes ja regulatiivsetes küsimustes.

Mulle on oluline

Pikaajaline kogemus finants- ja kindlustussektori ettevõtete nõustamisel. Olen nõustanud finants- ja kindlustussektori ettevõtteid üle 10 aasta. Olen nõustanud krediidiasutusi, kindlustusandjaid ja -vahendajaid, hoiu-laenuühistuid ning erinevaid finantsasutusi, sh investeerimisühinguid, fondihaldureid, makselahenduste-, ühisrahastusteenuste-, krüptotehingute- ja krediiditeenustepakkujaid mitmesugustes keerulistes juriidilistes ja regulatiivsetes küsimustes. See hõlmab nende ettevõtete loomist, ärimudelite struktureerimist, äriplaanide ja sisereeglite koostamist, volituste saamist, juriidilistes nõuetes ja regulatsiooniprotsessides navigeerimist, uute toodete väljatöötamist ja turule toomist, klientidele suunatud dokumentide koostamist ja allhankeid ja uutele turgudele laienemist. Nende kogemuste kaudu olen saanud laiapõhjalise arusaama finants- ja kindlustussektori regulatiivsest keskkonnast Eestis ja EL-is ning sektoris osalejate ja järelevalveasutuste vajadustest ja ootustest. Töötamine erinevat tüüpi finants- ja kindlustussektori ettevõtetega võimaldab mul tõmmata paralleele ja kasutada analoogiaid seal, kus regulatsioon on mitmetähenduslik või isegi lünklik.

Lai perspektiiv, piiriülene kogemus ja ärimeelsus. Olen töötanud rahvusvahelistes võrgustikes üle kuue aasta, pakkudes professionaalseid konsultatsiooniteenuseid, sealhulgas juriidilist nõustamist. See on andnud mulle ainulaadse võimaluse teha tihedat koostööd mitte ainult erinevate õigus- ja maksunõustajatega, vaid ka paljude riikide äri-, finants-, riski-, IT- ja teiste valdkondade nõustajatega ning neilt õppida. Selline koostöö on võimaldanud mul mõista klientide äri ja vajadusi palju laiemalt. Samuti on see tõestanud, et õigusnõu andmisel tuleb alati keskenduda klientidele ja nende ärivajadustele. Olles juhtinud mitmeid keerulisi riikideüleseid finantssektori projekte, milles on kaasatud palju erinevaid nõustajaid ja mis on kestnud kuid või aastaid, olen õppinud ka väärtuslikke tehnikaid ja oskusi inimeste ja suuremahuliste projektide juhtimiseks.

Innovatsioon ja tehnoloogia. Murrangulise innovatsiooni ja uudsete tehnoloogiate kindla uskujana nõustan kliente ka regulatiivsetes küsimustes, mis on seotud innovaatiliste finants- ja kindlustusteenuste ning -toodete arendamisega ja turule toomisega Eestis.

Näiteks olen nõustanud mitmeid virtuaalrahateenuste pakkujaid ja fintech‘e investeerimisühingu loomisel ja tegevusloa saamisel, et nad saaksid pakkuda teenuseid MiFID II  emiteeritud MIFID II regulatsioonidele vastavalt.

Akadeemiline taust

  • King’s College London, UK (LLM in International Financial Law)
  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur