Soraineni hankekooli videos räägib riigihanketiimi advokaat Mario Sõrm pakkuja kõrvaldamisest olukorras, kus pakkuja on varasemalt rikkunud hankelepinguid. Mario avab vastava kõrvaldamise aluse elemente ja selgitab kohtupraktikale toetudes nende elementide sisustamist. Samuti käsitleb Mario kaalutluse teostamist ja otsuse põhjendamist ning selgitab rikkumise andmete esitamise tähtsust.