Tartu Ülikooli õigusteaduskonna Jean Monnet õppetool andis koostöös meie ekspertidega välja õpiku Ettevalmistus rahvusvahelisteks harjutuskohtuvõistlusteks“. Aine õpetamisesse on kaasatud tudengid ja vilistlased, kes on ise rahvusvahelistel harjutuskohtuvõistlustel osalenud ja soovivad omandatud oskusi teistega jagada.

Mitte kõigest „juuravõistlus“

Harjutuskohtuvõistlus on parimaid viise noore juristi kiireks ja jõuliseks arenguhüppeks. Rahvusvaheline harjutuskohtuvõistlus ei ole lihtsalt „juuravõistlus“, seal osalemine võimaldab omandada juristi eduks hädavajalikud oskused nagu toimetulemine pingeolukorras, meeskonnatöö, avalik esinemine, õiguslik analüüs ja argumenteerimine, töö allikatega ning ajajuhtimine.

Õpiku „Ettevalmistus rahvusvahelisteks harjutuskohtuvõistlusteks“ autorid on: Carri Ginter, Mari Kelve-Liivsoo, Triin Toom, Heidi Rand, Georg Kuusik, Gerli Helene Gritsenko, Kätlin Robas, Elina Mizerova, Polina Tšernjak, Aleksandr Popov ja Taaniel Sivonen.

Õpiku saab soetada kirjastuse Juura veebipoest.