Taastuvenergia buumi elukaar on jõudmas faasi, kus uute elektrijaamade ja salvestuslahenduste planeerimis- ja loamenetlused on lõpusirgel ja antakse roheline tuli kopa maasse löömiseks. Ehitamiseks on vaja aga raha, väga palju raha, ning kindlust tuleviku tulude osas. Seetõttu keskendus ka Soraineni 2024. aasta energeetika ärihommik rahale ja tulukindlusele. Arutasime millised on riigi plaanid taastuvenergia projektide toetamisel, mida arvestada PPA lepingute sõlmimisel, millised on erinevad võimalused finantseeringu kaasamiseks, mida pangad tahavad projektide puhul näha ning palju muud.

0:00:21 Avasõnad ⏐ Kaupo Lepasepp, Soraineni Eesti kontori juhtivpartner

0:04:27 Riigi rahaline tugi taastuvenergia projektide elluviimiseks – kellele, kui palju ja millal? ⏐ Karlis Goldstein, Kliimaministeeriumi taastuvenergia valdkonnajuht

0:28:21 Millega arvestada PPA ehk pikaajalise elektriostulepingu sõlmimisel? ⏐ Kaspar Endrikson, Soraineni energeetika valdkonnajuht

0:50:14 Erinevad rahastamisvõimalused – IPOst laenuni ⏐ Kätlin Krisak, Soraineni finants- ja kindlustusõiguse valdkonnajuht

1:09:40 Panga vaade energiaprojektide finantseerimisele ⏐ Anneli Ivanov, SEB projektifinantseerimise juht

1:30:20 Jätkusuutliku ja rohelise finantseerimise instrumentidest ⏐ Oliver Ämarik, SorainenI finants- ja kindlustusõiguse ekspert

1:47:20 Paar lugu maksudest – investeeringutes osalemine, võlakirjade struktuur ja debt push down`i seis ⏐ Dr Kaido Künnapas, Soraineni maksutiimi juht

Vaata ärihommiku slaide siit!