Loodusressursid on meie rahvuslik rikkus, mille targalt kasutamine ja väärindamine aitab kaasa Eesti majanduse arengule. Tulevikumaavarade olemasolu kaardistamine, kasutuselevõtmise soodustamine ja väärindamine on seatud prioriteediks nii Euroopa Liidus kui Eestis. Kaalumisel on tulevikumaavarade kontsessioonimehhanismi loomine. Prioriteediks on ka ringmajanduse edendamine, sh võimekus muuta tööstuslikud jäätmed väärtuslikuks tooraineks.

Ärihommikul arutati maavarade ja kriitiliste toorainete kasutuselevõtmise plaane ning seonduvaid õiguslikke aspekte.

Salvestus on 17. aprill toimunud ärihommikult:” (Äri)võimalused ja takistused tulevikumaavarade ja kriitiliste toormete kasutuselevõtmisel”.

Ajakava:

0:00:20 Avasõnad ⏐ Kaupo Lepasepp, Soraineni Eesti kontori juhtivpartner

0:04:52 Riigi vaade kriitiliste tulevikumaavarade kasutuselevõtuks ja kontsessioonimehhanismide rakendamiseks ⏐ Margus Raha, Kliimaminiteeriumi maavarade osakonna nõunik

0:30:32 Kontsessioonimehhanism – kuidas erasektor saab jõuda maavarade kaevandamise õiguseni? ⏐Mario Sõrm, Soraineni riigihankevaldkonna ekspert

0:50:14 Kas keskkonnaõigus toetab ressursikasutust? ⏐ Britta Retel, Soraineni keskkonnaõiguse ekspert

1:14:11 Euroopa Liidu kriitiliste toorainete määrus – uue õigusraamistiku sisu ja mõju turuosalistele ⏐ Kaspar Endrikson, Soraineni energeetika valdkonna juht

1:36:55 Kuidas muuta tööstuslikud jäätmed väärtuslikuks tooraineks? ⏐ Alar Saluste, R-S OSA Service juhatuse liige

1:55:53 Suurprojektide menetluste kiirendamine ehituses ja planeerimises: hetkeseis ja väljavaated ⏐ Anu Liinsoo, Soraineni kinnisvara- ja ehitusõiguse valdkonna ekspert & Paul Künnap, Soraineni kinnisvara- ja ehitusõiguse valdkonna juht Eestis 

Vaata ärihommiku slaide!