Mēs sniedzām juridisko palīdzību klientam un pārstāvējām to saistībā ar Starptautiskās tirdzniecības kameras (ICC) Šķīrējtiesas daļēja sprieduma (partial award) atzīšanu un izpildīšanu Latvijā.

Lietas būtība

Mūsu klients sadarbībā ar Latvijas uzņēmumu noslēdza koncesijas līgumu ar Ēģiptes valdību par zelta ieguvi. Mūsu klientam radās akcionāru strīds ar Latvijas partneri, kurš tika skatīts ICC šķīrējtiesas procesā. Vēlāk mūsu klients ICC šķīrējtiesas procesā ieguva daļēju spriedumu, kurš bija saistošs un izpildāms Latvijas partnerim.

Divās Latvijas tiesu instancēs mēs panācām pozitīvu rezultātu un veiksmīgi panācām daļējā sprieduma atzīšanu un izpildīšanu Latvijā saskaņā ar Ņujorkas konvenciju. Šī lieta ir unikāla, jo Latvijā līdz šim nebija stabilas tiesu prakses attiecībā uz daļēju šķīrējtiesas nolēmumu atzīšanu un izpildīšanu. Ar šo lietu Latvijas tiesas ir izveidojušas precedentu, kad daļēji šķīrējtiesas nolēmumi tiek pienācīgi atzīti un izpildīti arī Latvijas jurisdikcijā. Papildus mēs klientam sniedzām juridiskas konsultācijas par maksātnespējas, likvidācijas un korporatīvo tiesību aspektiem.

Mūsu iesaiste

Sorainen komandu vadīja partneris Valts Nerets. Klientu konsultēja un pārstāvēja zvērināta advokāte Katrīna Salmgrieze, zvērināta advokāta palīgs Elvis Grinbergs un jurists Artūrs Kazāks.