Mēs sniedzam palīdzību Dānijas lielākajam starptautiskajam mazumtirdzniecības operatoram JYSK, pārstāvot tā intereses gan Latvijas Republikas Satversmes tiesā un Konkurences padomē, kā arī Ekonomikas ministrijā.

Lietas būtība

Lietas būtība skāra Ministru kabineta noteiktus tirdzniecības ierobežojumus tā sauktajos „lielajos tirdzniecības centros“, kuru tirdzniecībai atvēlētā platība pārsniedz 7 000 m2 un kuros darbojas vismaz 5 (pieci) tirdzniecības dalībnieki.

Konceptuāli piekrītot nepieciešamībai iespējot cilvēku pulcēšanos noslēgtās telpās, tai skaitā, tirdzniecības centros, klients iestājās par to, ka Ministru kabineta izraudzītā pieeja bija neproporcionāla un, ka pastāv līdzvērtīgi mazāk ierobežojoši līdzekļi vēlamā mērķa sasniegšanai. Konkrēti, JYSK  norādīja, ka noteiktie tirdzniecības ierobežojumi ierobežo konkurenci un rada nevienlīdzīgu attieksmi pret vienādās situācijās esošiem komersantiem.

Mūsu komandas iesaiste

Būdami iesnieguši konstitucionālo sūdzību un gaidot Satversmes tiesas lēmumu par lietas ierosināšanu, mēs palīdzējām turpinājāt aktīvu dialogu ar kompetentajām iestādēm, kas ir nesis gaidīto rezultātu – darbības atsākšanos „lielajos tirdzniecības centros“, respektējot, klienta  rosinātās alternatīvās prasības.

Klients joprojām uztur iesniegto konstitucionālo sūdzību ar mērķi panākt pilnvērtīgu savu subjektīvo tiesību aizsardzību, pastarpināti veicinot arī Latvijas tiesiskās sistēmas un konstitucionālā taisnīguma pozitīvu attīstību.

Klientu konsultē mūsu partneri Ieva Andersone un Andris Tauriņš, kā arī zvērinātas advokātes Alisa Leškoviča, Viktorija Smirnova-Čerkasa, vecākā juriste Marika Grunte, kā arī juristi Viktorija Soņeca, Anna Bogdanova un Linards Ābelīte.