Mūsu komanda veiksmīgi pārstāvēja apdrošināšanas sabiedrību If P&C Insurance AS tiesvedībā, kurā mijās komplicēti  apdrošināšanas tiesību jautājumi, patērētāju tiesību regulējums, konkurences tiesības un robežšķirtne starp civilprocesu tiesā un uzraugošo iestāžu veicamo uzraudzību administratīvajā procesā. Tiesvedība ietvēra arī vairākus sarežģītus procesuālus jautājumus, jo īpaši izgaismojot C19 dēļ ieviesto rakstveida un video procesu priekšrocības, kā arī ierobežojumus.

Pateicoties saliedētam komandas darbam ar klientu un starp dažādu biroja prakses grupu pārstāvjiem, un izejot teju pilnu tiesvedības procesu visās tiesas instancēs, mums izdevās nodrošināt, ka prasība pret klientu tiek noraidīta, panākot taisnīgu noregulējumu.

Paldies projekta komandai, jo īpaši partnerei, zvērinātai advokātei Ievai Andersonei, zvērinātai advokātei Lindai Sarānei-Reneslācei, zvērināta advokāta palīgiem Agnetai Rumpai un Elvim Grinbergam, vecākajai juristei Marika Gruntei, kā arī klientam par izrādīto uzticēšanos!