Sorainen konsultēja Salv Technologies, finanšu noziegumu apkarošanas tehnoloģiju jaunuzņēmumu, izstrādājot finanšu iestāžu pārrobežu informācijas apmaiņas tiesisko pamatu, un iepazīstināja Salv partnerus ar rezultātiem virtuālā seminārā, kurā piedalījās arī Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes pārstāvji.

Mūsu finanšu regulējuma un datu aizsardzības eksperti veica juridisko analīzi un izstrādāja visaptverošu matricu, kurā izklāstīts Igaunijas un Latvijas tiesiskais pamats pārrobežu informācijas apmaiņai starp ES un Apvienotās Karalistes finanšu iestādēm, izmantojot Salv Bridge. Šīs jomas regulējums ir sadrumstalots un paliks nedaudz neskaidrs visā Eiropas Savienībā līdz brīdim, kad stāsies spēkā ierosinātā jauna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regula, kas agrākais būs 2027. gadā.

Salv Bridge aizsargā pret krāpšanu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu

Salv ir programmatūras platformas Salv Bridge, ko finanšu iestādes (bankas un finanšu tehnoloģiju uzņēmumi) var izmantot informācijas apmaiņai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas nolūkā, nodrošinātājs. Salv Bridge palīdz savlaicīgāk un efektīvāk identificēt un apturēt nelikumīgu līdzekļu plūsmu finanšu sistēmā. Salv dibinātāji ir Taavi Tamkivi, Jeff McClelland un Sergejs Rumjancevs, kurš izveidoja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, krāpšanas un KYC rīkus un komandas uzņēmumos Wise un Skype.

Taisnīgs līdzsvars starp pamattiesībām un sabiedrības interesēm

Analīzes rezultātā tika izveidots tiesiskais pamats, kas finanšu iestādēm būtu jāņem vērā un rūpīgi jāizvērtē katrā gadījumā, kad tās izmanto Salv Bridge, lai panāktu taisnīgu līdzsvaru starp pamattiesībām (tiesībām uz personas datu un privātās dzīves aizsardzību) un svarīgām sabiedrības/likumīgām interesēm apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu finanšu sistēmās. Pēc matricas pabeigšanas Igaunijā un Latvijā tika saņemts ieguldījums arī no Apvienotās Karalistes. Ar juridiskās kartēšanas rezultātiem virtuālā seminārā tika iepazīstināti Salv esošie un potenciālie partneri, tostarp Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes pārstāvji, kuri iepazīstināja ar juridisko informāciju un jaunākajām norisēm šajā jomā.

Mūsu pakalpojumi un klienta komanda

Mūsu komandā bija partneris Rūdolfs Eņģelis un vecākais jurists Edvīns Draba no Latvijas un partneris Mihkel Miidla, vadošā speciāliste, zvērināta advokāta palīdze Jane Eespõld, zvērināta advokāte Liisa Maria Kuuskmaa un zvērināta advokāta palīdze Krista Ševerev no Igaunijas.