Nõustasime jõukat eraisikut keerukates õiguslikes küsimustes, mis olid seotud äriühingu võõrandamisega alaealisele.

Abistamine majandusliku iseseisvuse tagamisel

Vanemad soovisid, et nende alaealisele lapsele oleks täisealiseks saamise ajaks kogutud piisavalt vara, et aidata tal saavutada majanduslik iseseisvus. Selleks asutasid vanemad äriühingu, mille soovisid hiljem lapsele võõrandada.

Lisaks oli vanemate eesmärgiks pärast äriühingu võõrandamist lapsele äriühingu varasid suurendada ja investeerida, kasvatades seeläbi äriühingu omanikuks oleva lapse varasid. Osaluse lapsele loovutamiseks ja ainuosaniku õiguste teostamiseks kuni lapse täisealiseks saamiseni oli vajalik kohtu nõusolek.

Ainulaadne kohtuasi

Käesolev juhtum kujutas endast ainulaadset väljakutset, kuna pidime nõustama klienti terve protsessi vältel ja koostama asjakohased dokumendid, et alaealine laps saaks äriühingu 100%-lise osaluse ja seeläbi saaks äriühingu ainuomanikuks. Lisaks sellele pidime tegema vajalikud muudatused äriühingus, et tagada selle sujuv toimimine pärast võõrandamist, ilma et peaksime iga kord kohtult nõusolekut küsima. Sellise avalduse esitamine selles vanuses alaealise nimel oli praktikas üsna haruldane juhtum. Siiski õnnestus meie meeskonnal saada kohtu nõusolek ja äriühing võõrandati vähem kui kolme kuuga.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Abistasime klienti kõigis protsessi etappides, alates ettevõtte asutamisest kuni kohtu nõusoleku saamiseni. Käesolev kaasus hõlmas esialgu kliendi nõustamist äriühingu asutamisel, õige ühinguvormi valimist, äriühingu dokumentide vormistamist, äriühingu registreerimiste ja maksukohustuste selgitamist. Pärast äriühingu asutamist tuli järgmise sammuna saada kohtu nõusolek, koostada avaldus, esindada vanemaid kohtus ja pidada läbirääkimisi juhtumisse puutuvate ametiasutustega.

Meie kliendimeeskonda kuulusid partner Karin Madisson, nõunik Kärt Anna Maire Kelder, vandeadvokaadid Albert Linntam ja Robin Teever ning jurist Meri-Ly Karjus.