Minust

Olen vaidluste lahendamise ja ennetamise valdkonna vandeadvokaadina spetsialiseerunud kõige keerulisematele tsiviilvaidlustele. Usun, et enesearendamine ja põhjalik töö on parim retsept kohtuprotsessi võitmiseks.

Mulle on oluline

Ekspertteadmised keerulistes tsiviilasjades. Olen koostanud Riigikohtule eduka kassatsioonikaebuse. Selle põhjal tühistati ringkonnakohtu otsus, mis oli vastuolus Riigikohtu poolt samas vaidluses tehtud varasema otsusega. Kohus tegi selles keerulises kohtuasjas kokku kuus erinevat kohtuotsust ning vaidlus lahenes meie kliendi jaoks edukalt.

Kogemused kuritarvituste uurimise ja juhtkonna vastutuse valdkonnas. Olen nõustanud mitmeid juhtumeid, mille summad ulatuvad kümnete miljonite eurodeni. Need kaasused hõlmavad nõuete esitamist endise juhtkonna vastu, samuti osalemist rahvusvahelistes  kriminaal- ja rahapesu tõkestamise menetlustes.

Tugev akadeemiline taust. Olen läbinud praktika Venemaa ühes juhtivas advokaadibüroos Egorov Puginsky Afanasiev ning õppinud vahetusüliõpilasena Peterburis. Magistritöö kirjutasin riigiabi õiguse teemal ning võitsin kaks riiklikku auhinda parima õigusalase väitekirja eest antud õppevaldkonnas.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses, cum laude)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)
  • Salzburgi Ülikool, Austria (suveülikool, Euroopa eraõigus)
  • Peterburi Riiklik Ülikool (vahetusüliõpilane 2016-2017)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur
  • Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit