Sorainen nõustas Northern Horizon Capitali poolt valitsetavat Baltic Horizon Fund’i 5-aastase tähtajaga tagamata võlakirjade emiteerimisel 30 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade fikseeritud intressimäär on 4,25%, mida makstakse kvartaarselt. Tehing viidi läbi suunatud emissioonina ja märkimises osalesid Balti riikide institutsionaalsed investorid, kelle hulgas olid peamiselt pensionifondid, varahaldurid, kindlustusseltsid ja pangad. Emitent esitab taotluse võlakirjade noteerimiseks Nasdaq Tallinn nimekirjas.

Võlakirjade emissioonist saadavat raha kasutatakse pangalaenude refinantseerimiseks ja ettevõtte üldisteks vajadusteks, sealhulgas investeerimistegevuseks.

„Me oleme väga rahul Baltic Horizonis, et sisenesime selle tehinguga edukalt Balti võlakirjaturule. See annab fondile pikaajalise kasu rohkem hajutatud kapitalistruktuurist, mida toetab juhtivate regionaalsete institutsionaalsete investorite osalemine. Pangalaenude amortiseerimisest tulenevate maksete vähendamine võimaldab meil kasutada fondi vaba rahavoogu meie põhitegevuseks,” kommenteeris Baltic Horizon Fundi fondijuht Tarmo Karotam fondi börsiteates.

Sorainen nõustas klienti kogu protsessi vältel võlakirjadokumentatsiooni koostamisel, avalikustamise nõuete täitmisel, agendi kaasamisel võlakirjaomanike huvide esindamiseks kui ka kliendi esindamisel tehingu osapoolte vahelistel läbirääkimistel. Klienti nõustasid Soraineni partner Reimo Hammerberg ja vandeadvokaat Kätlin Hein.