Reisi-, turismi-, majutus- ja vabaajasektoris tegutsev USA investeerimisfirma Certares omandas osaluse Avia Solutions Groupis (ASG). Certares teeb ASG-sse struktureeritud kapitaliinvesteeringuid 300 miljoni euro ulatuses.

Tehing viiakse kava kohaselt lõpule 2021. aasta neljandas kvartalis, kui on täidetud tavapärased tingimused ja hangitud vajalikud load.

Meie Baltikumi tiim viis läbi ASG Eesti, Läti ja Leedu ettevõtete juriidilise auditi ning nõustas tehingu muid olulisi aspekte.

Investeering toetab Avia Solutions Groupi kasvu

Investeering aitab realiseerida ASG kasvuplaani järgmist etappi, mis hõlmab reisijate ja kaupade õhuveo, hoolduse ja remondi, meeskondade koolituse, maapealse teeninduse ja logistikaga seotud teenuseid.

Partnerlus Certaresega annab ASG-le juurdepääsu Certarese oskusteabele ja võrgustikule ning toob juhtkonda uusi liikmeid, kes toetavad organisatsiooni arengut.

Certarese tegevdirektor Tom Klein sõnas: „Avia Solutions Group on üles ehitanud lennundusteenuste tippettevõtte. Certarese investeering toetab ASG kasvu- ja konsolideerimisstrateegiat lennundusteenuste sektoris, kus ettevõttel on konkurentsieelised nii kvaliteedis kui ka mastaabis. Juhtkonna kogemus lennundusteenuste vallas tugevate turupositsioonide saavutamisel ning ASG geograafiliselt lai tegevus, sünergiline teenustepakett ja tõestatud võime omandada ja integreerida vastastikku täiendavaid üksusi teevad neist Certaresele suurepärase partneri. Osaleme Avia Solutions Groupi partnerina nende kasvus ja juhtpositsioonide geograafilisel laiendamisel.“

Meie teenused ja projektitiim

Tegime selles projektis koostööd Herbert Smith Freehillsi Londoni bürooga. Meie Baltikumi tiimi kuulus üle 30 juristi ning seda juhtisid partnerid Sergej Butov ja Piret Jesse, nõunik Jānis Bite, vandeadvokaadid Vaiva Mašidlauskienė ja Triin Ploomipuu ning advokaat Laura Matuizaitė.