Nõustasime Euroopa Investeerimispanka (EIP) Eesti raudteevõrgustiku uuendamist ja kaasajastamist hõlmavale projektile rahastuse pakkumisel. Projekti käigus uuendatakse Eesti Raudtee rööpmed, signaali- ja liikluskontrollisüsteemid.

Liiklusjuhtimise uuendused

Euroopa Investeerimispank sõlmis Eesti riikliku raudteetaristu ettevõttega Eesti Raudtee 25-aastase ja 95 miljoni euro suuruse laenulepingu. Eesti Raudtee kasutab saadavat toetust suurema osa Eesti raudteetaristu liiklusjuhtimissüsteemide kaasajastamiseks ja liikluskorralduse automatiseerimiseks. Kõik uuendused teostatakse TEN-T võrgus, sealhulgas Põhjamere-Balti koridoris.

Meie teenused

Nõustasime EIPd projekti esimeses faasis. Analüüsisime laenusaaja õiguslikku staatust ning samuti õiguslikku ja regulatiivset raamistikku, milles laenusaaja tegutseb. Õigusnõustamise käigus vaatlesime nii kehtivat seadusandlust, mis puudutab Eesti Raudtee tegevust riigi raudteetaristu haldamisel ja opereerimisel ning sellega seotud teenuste pakkumisel, kui ka Eesti Raudtee ja Eesti riigi vahel kehtivates lepingutes seatud tingimusi.

Analüüsisime võimalikku tagatisstruktuuri, võimalust anda rahastuse kindlustuseks riigipoolne garantii ja teisi aspekte, mis puudutasid rahastuse täpseid tingimusi – nagu pankrotiõigus ja Eesti Raudtee võimalikku maksejõuetust käsitlev reeglistik, samuti nii Eesti ja välismaistele raudteeoperaatoritele seatud raudteele ligipääsu tingimused, Eesti Raudtee dividendipoliitika ja võimalikud piirangud dividendide maksmisele.

Meeskondade koostöö

Kliendi heaks tegid tihedat koostööd meie finantsõiguse ning konkurentsiõiguse ja tururegulatsiooni töörühmad. Klienti nõustasid partner Kaupo Lepasepp, vandeadvokaat Kaspar Endrikson ja jurist Monika Tomberg.

Lisateavet eesti keeles leiab siit.