Nõustasime Eesti ühe suurima tarbijakrediidiandja AS Koduliising õigusjärglast Holm Banki krediidiasutuse tegevusloa hankimisel. Holm Bank on esimene Eesti krediidiasutus, mis sai Euroopa Liidu uue ühtse järelevalvemehhanismi raames tegevusloa otse Euroopa Keskpangalt. Holm Bank plaanib klientidele pakkuda peamiselt laene ja võtta vastu hoiuseid.

Pereäri

„Holm Bank ehk endine Koduliising on pereettevõte. Pikka aega juhtis seda Arne Veske ning alates 2012. aastast on ettevõtte arengu eest vastutanud minu õde Kelly Veske. Kuna oleme pereäri, saame lähtuda rahulikumast pikaajalisest strateegiast,“ märkis Holm Banki nõukogu esimees Kaido Veske arenguplaanidest rääkides.

„Oleme seni pakkunud peamiselt tarbijakrediiti ja kiirelt kasvanud. Pangaks ümberkujundamine oli ettevõtte arengus järgmine loogiline samm,“ selgitas Holm Banki juhatuse esimees Indrek Julge.

Meie teenused ja projekti tiim

Nõustasime Holm Banki läbi kogu loamenetluse, sealhulgas sise-eeskirjade, juhendite ja muu vajaliku dokumentatsiooni koostamisel, Holm Banki juhtkonna sobivuse ja nõuetelevastavuse hindamisel, olulise osalusega seotud menetluses, suhtluses Eesti Finantsinspektsiooniga ja muude seonduvate küsimuste lahendamisel.

Projekti tiimi kuulusid partner Reimo Hammerberg, vandeadvokaat Jane Eespõld ja advokaat Anneli Krunks.